Welkom bij Technical innovations in Medicine

Wat is het TiiM congres?

Technologie en geneeskunde zijn al jaren onlosmakelijk verbonden. De geneeskunde maakt dankbaar gebruik van steeds modernere technieken om de beste behandeling aan de individuele patiënt te kunnen bieden. Steeds vaker steken innovaties de kop op waarvan de medische meerwaarde en mogelijkheden onduidelijk zijn. Vaak gaat technologische vooruitgang harder dan de van oudsher evidence-based geneeskunde. Dit creëert een speelveld tussen geneeskunde en techniek, onderzoek en onderwijs, wet- en regelgeving, en de betrokkenheid van patiënten in hun eigen zorgproces. Het TiiM Congres beoogt deze onderwerpen en alle betrokken professionals bijeen te brengen; dit is het moment dat technisch geneeskundigen, innovators en artsen in contact komen met de industrie en met beslissers in de zorg. De nieuwste ontwikkelingen en de huidige stand van zaken worden belicht en bediscussieerd. Dit alles vanuit een medisch-technisch oogpunt.

Jaarlijks vind he TiiM-congres plaats in de vorm van een interactieve dag met zowel plenaire als parallelsessies, een innovatiemarkt, netwerkmogelijkheden, en natuurlijk de uitreiking van de Vooijs Award.

Op de pagina ‘Over TiiM’ vind je meer informatie over het TiiM Congres, de Technisch Geneeskundige, de Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde (NVvTG) en de Vooijs Award.

Voorgaande edities van het TiiM Congres

Op 21 april 2023 heeft het TiiM congres plaatsgevonden in de Galgenwaard in Utrecht. Prof. dr. Marcel Levi opende het congres wat meteen al zorgde voor mooie vragen en discussies. Daarna waren er verschillende parallelle sessies gedurende de dag. We kijken terug op een geslaagd congres waar de nieuwste ontwikkelingen en de huidige stand van zaken in de medisch technische wereld werden besproken. Voor een korte terugblik, gemaakt door solidfocus, zie onderstaande video!

In 2022 was het weer tijd om elkaar fysiek te ontmoeten en werd dit georganiseerd in de Jaarbeurs in Utrecht!

In 2021 vond het TiiM online plaats. Deze volledig online editie had het thema Expand your Horizon en was een groot succes!

In jubileumjaar 2019 werd het TiiM congres extra groots aangepakt om te vieren dat tien jaar geleden de eerste technisch geneeskundigen afstudeerden.

In 2018 werd het TiiM Congres gehouden met het thema Care to Create Opportunities.

In 2017 vond het TiiM Congres plaats met als thema Walk of Life. Dit congres was een groot succes! Bekijk het zelf in de aftermovie