Call For Abstracts

Het is dit jaar ook mogelijk om jouw onderzoek digitaal te pitchen. Via doorlopende break-out rooms kunnen andere congresbezoekers reageren op je werk en vragen stellen. Wil jij jouw onderzoek presenteren? Stuur dan vóór 1 april 2021 je abstract naar abstracts@tim-conference.nl. Uiterlijk 9 april hoor je of jouw abstract geaccepteerd is.

We hebben de volgende gegevens nodig om je abstract in behandeling te nemen:

 1. Titel van het abstract
 2. Gegevens auteur(s):
  • Naam (evt. titel, voorletters, achternaam, daarachter tussen haakjes de voornaam)
  • Functie
  • Instelling/afdeling
  • E-mailadres
  • Wie is de presenterende auteur?
 3. Abstract (maximaal 2500 tekens, Engels of Nederlands wordt geaccepteerd). Deel het abstract bij voorkeur als volgt in:
  • Achtergrond/Introductie (Background/Introduction)
  • Doel (Aim)
  • Opzet/methode (Methods)
  • Resultaten (Results)
  • Conclusies (Conclusions)
  • Begeleidende afbeelding (JPEG/GIF, kleiner dan 1MB, niet groter dan 800×600 pixels)