Algemene TG sessies

AI-debat

Kicky van Leeuwen

Om in de toekomst aan de zorgvraag te kunnen blijven voldoen, wordt ingezet op innovaties zoals AI. In de afgelopen jaren zijn er ontelbaar veel AI-algoritmes ontwikkeld en krijgt AI een steeds grotere rol binnen de gezondheidszorg. Daarbij komen vragen naar boven zoals; Moet de ontwikkeling van AI in handen van ziekenhuizen liggen of van bedrijven? Hindert de nieuwe wet- en regelgeving de implementatie van AI in de zorg te veel? En waar en wanneer kunnen we AI als standalone inzetten?

Tijdens het TiiM congres organiseren we een dubbele sessie met een AI-debat om deze discussies op gang te brengen. In totaal zullen zes sprekers met veel werkervaring binnen de wereld van AI een 1-op-1 debat voeren over drie stellingen met betrekking tot de toekomst van AI.

Kicky van Leeuwen, Technisch Geneeskundige, zal optreden als moderator tijdens deze sessie. Ze behaalde haar diploma in 2019 aan de Universiteit Twente, verdedigde in september 2023 succesvol cum laude haar PhD-thesis “Validation and implementation of commercial artificial intelligence software for radiology” en is daarnaast de oprichter van AIforRadiology.com.

De debatteerders zijn:

  • Razmara Nizak – Acting CTO Nicolab
  • Leon Doorn – Head of regulatory compliance at AIdence BV
  • Julian Abbing – PhD candidate surgical AI and surgical data science Meander Medisch Centrum
  • Martijn Starmans – Universitair docent voor AI for integrated Diagnostics Erasmus MC
  • Rick Bergmans – Deep Learning Engineer MRIguidance
  • Willem Grootjans – Assistant Professor & Coördinator imaging services group LUMC

Er zal gedebatteerd worden over de volgende stellingen:

  1. De ontwikkeling van AI algoritmes voor in de zorg ligt in handen van de ziekenhuizen en niet van bedrijven.
  2. De nieuwe wet- en regelgeving blokkeert de toepassing van AI binnen de gezondheidszorg in Europa.
  3. Wanneer de performance van een AI algoritme gelijk is aan of beter is dan die van een mens kan AI autonoom werken.

Design for Inclusive Sustainable Healthcare

Prof. dr. ir. Jan Carel Diehl & Karlheinz Samenjo

Idealiter zouden we een ‘Global Healthcare System’ hebben dat zowel toegankelijk is voor iedereen (inclusief) alsook dat duurzaam is. Helaas is ons huidige nationale zorgsysteem een van de grootste bijdragers aan onze national Co2 footprint en heeft groot deel van de wereldbevolking geen toegang tot ‘basic healthcare. Gelukkig zijn er ook veel mooie ontwikkelingen om meer inclusive en duurzame medische hulpmiddelen te ontwerpen en in de praktijk te implementeren.

Jan Carel Diehl zal zijn ervaringen en inzichten delen met betrekking tot circulair ontwerpen in nederlandse ziekenhuizen. Karlheinz Samenjo zal ingaan op een circulaire spuitverlenger voor anesthesia voor vrouwen in Kenia die hij ontwikkeld alsook klinisch getest heeft

Prof. dr. ir. Jan Carel Diehl is hoogleraar Design for Inclusive Sustainable Healthcare Interventions aan de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft. Sinds eind vorig jaar is hij aangesteld als Medical Delta hoogleraar met een dubbelbenoeming aan het Erasmus MC. Als industrieel ontwerper ontwikkelt hij duurzame interventies die passen binnen bestaande zorgprocessen en het gezondheidszorgsysteem. Samen met zorgprofessionals, zorgbestuurders en de industrie zoekt hij naar mogelijke systeemveranderingen en veranderingen in werkprocessen, maar ook naar simpele, praktische toepassingen die een groot verschil kunnen maken om de gezondheidszorg te vergroenen.

Wetenschaps communicatie

Julie Schoorl

Communicate = key. Een veelgehoorde slogan, maar eentje die lang niet altijd wordt nageleefd. Er is vaak een gebrek aan (goede) kennisoverdracht, binnen en buiten de wetenschappelijke wereld. Soms zijn er zelfs teams die aan hetzelfde probleem werken, zonder überhaupt van elkaars bestaan en/of bezigheden op de hoogte te zijn. Daarom is het – ondanks het eeuwige tijdsgebrek – meer dan de moeite waard om beyond your bubble te communiceren over jouw projecten, uitdagingen en ingevingen.

Julie Schoorl van de Universiteit Leiden belicht op 5 april het belang van ontdekken én begrijpen wat collega’s en professionals van andere afdelingen en disciplines nu eigenlijk doen. Als docent wetenschapscommunicatie weet Julie als geen ander hoe cruciaal het is om bruggen te kunnen slaan tussen verschillende teams en te werken met groepen van verscheidene (wetenschappelijke) achtergronden. Onnodig jargon, ingewikkelde modellen of een ongeschikt format voor je doelgroep zijn valkuilen waar men vaak genoeg inloopt, maar die makkelijk te vermijden zijn – als je weet waar je op moet letten. Met zowel slechte als sublieme voorbeelden uit de praktijk illustreert Julie waar je rekening mee kan houden als je effectief wil communiceren over je werk met mensen buiten je eigen team. Zo hopen we inzichtelijk te kunnen maken dat communicatie beyond your bubble niet alleen hard nodig is, maar dat het tevens samenwerkingen en innovaties kan verrijken.   

Startup Sessie

Anna Walstra, Marjolein Muller, Casper van Eijck & Thijs van Deudekom,

Terwijl de Technisch Geneeskundigen steeds prominenter aanwezig zijn binnen het ziekenhuis, zien we ook een groeiende aanwezigheid binnen de startup-sector. Vier TG’ers met verschillende functies zullen spreken over hun werkzaamheden binnen een MedTech-startup. Welke specifieke rol vervullen zij en hoe draagt hun achtergrond als TG’er daaraan bij?

Tijdens deze sessie zullen spreken:

Anna Walstra: Zij coördineert de radiologische workflow en casemanagement over alle 4ITLR-screeningsites van de European Lung Cancer Screening Trial namens het Institute for Diagnostic Accuracy (iDNA). iDNA richt zich op grootschalige onderzoeksinfrastructuur voor kosteneffectieve, hoogwaardige vroegtijdige detectie van longkanker.

Casper van Eijck en Marjolein Muller, werkzaam bij Corsano Health, zijn betrokken bij de ontwikkeling van het multiparameteralgoritme en leiden de klinische validatie en evaluatie. Zij zullen dieper ingaan op de Cardiowatch en de toepassingsgebieden ervan. Daarnaast zullen ze hun beslissing om parttime bij een bedrijf te gaan werken nader toelichten.

Thijs van Deudekom: Na vorig jaar te zijn afgestudeerd is hij als Product Director begonnen bij de startup Lapsi Health, waar ze werken aan een digitale stethoscoop. “Die brug waar de opleiding het zo vaak over heeft gehad dat ik bijna dacht dat ik beter civiele techniek had moeten studeren, valt nu toch op zijn plek”. Hij moet namelijk met input van artsen bedenken hoe deze nieuwe ontwikkeling vorm moet krijgen. Tijdens de startup sessie zal hij het hebben over het bewust kiezen van je aandachtspunten tijdens je stages/afstuderen/werken in het ziekenhuis die nuttig zullen zijn voor het werken bij een startup.