Keynote Spreker

Beyond the Bubble:
Samenwerking als katalysator voor medtech innovaties

Prof. dr. Maroeska Rovers

Prof. dr. Maroeska Rovers is wetenschappelijk directeur van het Technisch Medisch (TechMed) Centrum van de Universiteit Twente. Daarnaast is ze hoogleraar medische technologie en innovatie aan het Radboudumc en directeur van Health Innovation Netherlands (HI-NL). Sinds afgelopen jaar is benoemd als lid van de KNAW, NAE en KHMW. Haar ambitie is om bij te dragen aan de ontwikkeling van effectieve, betaalbare, duurzame en waardevolle medische innovaties.

In de toekomst zal het aantal robots, de toepassing van AI en andere medische technologie in de gezondheidszorg toenemen. Ze kunnen mogelijk helpen bij het oplossen van het personeelsgebrek in de zorg, handelingen vereenvoudigen, of de zorg goedkoper maken. Dit klinkt mooi, maar in de praktijk worden deze medische technologieën nog niet zo ontwikkeld, geëvalueerd en geïmplementeerd dat ze ook daadwerkelijk toegevoegde waarde hebben. Analyse op maat en zorgvuldige evaluatie zijn van groot belang. Dit kan door nieuwe medische hulpmiddelen al vanaf het allereerste idee te beoordelen op de toegevoegde waarde voor patiënten en de maatschappij.  Aandacht voor de behoeften van patiënten en samenwerking tussen alle belanghebbenden is hierbij van cruciaal belang. Tijdens de keynote zal Maroeska op basis van voorbeelden duidelijk maken dat doorbraken met name gerealiseerd worden als alle belanghebbenden samen werken gedurende de ontwikkeling en evaluatie van medische technologie.