Alistair Niemeijer

Sinds 2013 is Alistair Niemeijer als universitair docent en onderzoeker Zorgethiek & Beleid verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek en heeft hij ook betrekkingen gehad als Hogeschool docent en als postdoc onderzoeker bij respectievelijk de Hogeschool Utrecht en het Amsterdam UMC.

Als promovendus was hij werkzaam aan het EMGO- instituut van het VU medisch centrum, waar hij promoveerde op een ethisch-empirisch onderzoek naar de rol van technologie in de langdurige zorg. Momenteel is hij betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten, die zich allen begeven op het snijvlak van zorg en welzijn, ethiek en kwetsbare mensen, waarbij hij specifieke aandacht heeft voor de interactie van technologie en waarden in zorgpraktijken. Daarnaast is Alistair Niemeijer sinds januari 2019 lid van de Adviesraad Ethiek van de Mensgerichte Technologie van Stichting Philadelphia Zorg en sinds september 2021 lid van de CEG-commissie van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (VWS).