Annemijn Jonkman

Sinds januari 2018 is Annemijn voorzitter van de NVvTG. Met de NVvTG zal zij zich in 2018 inzetten voor een structurele inbedding en positionering van de TG in de gezondheidszorg. Het wordt een uitdagend jaar met focus op de afronding van de Wet BIG evaluatie, de inbedding van de TG d.m.v. registratiebevoegdheden en het doorontwikkelen van fellowships. In haar dagelijkse werk is Annemijn technisch geneeskundige en research manager van de Intensive Care Volwassenen in het VUmc.  Naast promotieonderzoek en klinisch werk gericht op complexe kunstmatige beademing, houdt ze zich als staflid van de afdeling bezig met coördinatie van onderzoek in de breedste zin van het woord.