Eliane Nieuwenhuis

Eliane Nieuwenhuis

Eliane Nieuwenhuis op LinkedIn

Eliane Nieuwenhuis is in 2016 afgestudeerd in de richting ‘Medical Imaging and Interventions’ van de opleiding Technische Geneeskunde aan de Universiteit Twente. Vervolgens is zij als promovenda aan het werk gegaan bij de vakgroep ‘Magnetic Detection & Imaging’ van de Universiteit Twente. Haar project betreft het detecteren van de poortwachterklier in het hoofd-halsgebied ten behoeve van de stadiëring van mondholtekanker. Eliane zorgt voor de externe betrekkingen, sprekers en sponsoren van de TiiM congrescommissie 2018.