Femke Schröder

Technisch geneeskundige – klinische fellow, orthopedisch centrum oost Nederland (OCON)

Klinische toepassingen van 3D analyses en beeldvormende technieken in de orthopedische praktijk.

In 2016 ben ik gestart bij het OCON na het afronden van TG. Het verbeteren van de (beeldvormende)diagnostiek bij klachten na prothesiologie en het innoveren van het zorgpad motiveerden mij om hier als onderzoeker aan de slag te gaan.

Begin 2017 kwam de mogelijkheid voorbij om te starten met een klinisch fellowship en kon ik mij meer gaan focussen op de klinische toepassing. Na een twee jarige klinische en technische verdieping zie ik nu de (poli)klinische patiënt met prothesiologie, houd ik mij bezig met optimalisatie van beeldvorming na prothesiologie en ben ik onder andere verantwoordelijk voor 3D analyses en planningen.