Henk Akkermans

Henk Akkermans is hoogleraar in supply network dynamics aan de Universiteit van Tilburg en daarnaast wetenschappelijk directeur van de Dutch Institute for World Class Maintenance (WCM). Henk Akkermans is van huis uit technisch bedrijfskundige met een grote belangstelling voor hoe netwerken van organisaties samen innovatieve en goede producten en diensten aan klanten kunnen leveren. Hij houdt zich bezig met het verhogen van het innovatievermogen van de technische sector in Nederland, in het bijzonder m.b.t. onderhoud, service en asset management, voor het opzetten van open innovatieprojecten met meerdere partijen, en door onderwijs en onderzoek in dit domein.