Jantine Schotman

Jantine Schotman

Jantine Schotman op LinkedIn

Jantine Schotman rondde in 2016 de master ‘Medical Sensing and Stimulation’ van de opleiding Technische Geneeskunde aan de Universiteit Twente af. Momenteel is Jantine als promovenda werkzaam op de afdeling Interne Geneeskunde van Ziekenhuis Rijnstate. Daar onderzoekt zij het gebruik van bio-elektrische impedantie analyse voor het nauwkeurig vaststellen van de hydratiestatus bij dialysepatiënten. Jantine zorgt voor de externe betrekkingen, sprekers en sponsoren van de TiiM congrescommissie 2018.