Joep Kraeima

Technisch Geneeskundig Specialist in de klinische praktijk – hoe kom ik daar?

Iedere TG’er met een masterdiploma op zak heeft een goede uitgangspositie om in de klinische praktijk te werken en daar de meerwaarde te laten zien. Vaak blijkt echter dat je nog veel bij moet leren in kennis en vaardigheden over het specialisme of aandachtsgebied waar je werkzaam bent, om echt zelfstandig te kunnen functioneren. Het klinisch (mede) behandelen, gelijkwaardig samenwerken met andere clinici en het signaleren van kansen voor inzet van technologie zijn kerntaken van de TG(S) in de klinische praktijk. Door het voltooien van een klinische specialisatie vergroot je de kansen of verklein je de drempels om tot uitvoering hiervan te komen. Daarnaast kun je pas echt goed samenwerken met andere clinici wanneer je ook toegelaten wordt in hun domein en vice versa. Daar biedt een klinisch vervolgtraject uitstekend kansen toe.
Deze presentatie gaat in op een aantal voorbeelden uit de huidige praktijk van TG-Specialisten, maar beschrijft ook welke kansen er liggen en wat er nog nodig is om dit tot een meer structurele route te maken en hoe dit wordt gerealiseerd.