Koen Merkus

De CO2-footprint van de zorg

Ik heb een achtergrond in Technische Natuurkunde aan de TU Eindhoven en werk nu sinds een aantal jaar bij Gupta Strategists. Tijdens mijn studie Technische Natuurkunde merkte ik dat ik het leuk vind om over complexe fundamentele problemen na te denken, maar ook dat ik veel motivatie haal uit projecten met een medische component. Vanuit mijn persoonlijke passie voor duurzaamheid heb ik bij Gupta een onderzoek naar duurzaamheid in de gezondheidszorg opgezet. Het aandeel van de gezondheidszorg aan de vervuiling is namelijk fors. Uit ons onderzoek bleek dat 7 procent van alle CO2-uitstoot te herleiden is naar de zorg. Met het ambitieuze doel van 49% CO2-reductie per 2030 en 95% CO2-reductie in 2050 is het van belang om te weten hoe groot die CO2-voetafdruk van de zorg is, en wat de belangrijkste vervuilers zijn. Tijdens mijn presentatie zal ik onder andere uitgebreid ingaan op ons onderzoek. Aangezien dit een onderwerp is dat (nog) weinig uitgelicht wordt in het curriculum van (technische) geneeskunde, hoop ik je inzichten te geven in dit steeds belangrijker wordend thema. Tot dan!