Linda de Wit – van der Veen

Technisch Geneeskundige – (coördinatie wetenschap, klinische uitvoering ImmunoPET en SIRT, coördinator nieuwe technologieën)

Technisch Geneeskundige – van PhD naar de kliniek

Na het afronden van TG in 2009 ben ik doorgestroomd in een PhD traject op de afdeling Nucleaire Geneeskunde van het LUMC. Op een gegeven moment ben je Doctor en wat ga je dan doen… Via verschillende functienamen Postdoc, Senior Postdoc, Fysicus, kan ik me eindelijk 10 jaar later Technisch Geneeskundige in het AVL noemen. Mijn gemiddelde week bestaat nu uit kliniek en wetenschap, maar ook uit management overleg, MDO’s, artsenbesprekingen, initiatie bijeenkomsten en scholing geven.