Mark de Lange

Organisatieadviseur, programma- en verandermanager bij Vital Innovators

Workshop SROI

Return On Investment: een eenvoudige ratio die weergeeft hoeveel er terugverwacht kan worden bij het nemen van een investering. Maar wat als de investering voor u niet financieel rendabel is, maar wel maatschappelijk relevant? Wat als de beoogde doelstelling niet in euro’s uit te drukken lijkt? Wat als niet gezocht wordt naar meer geld, maar naar meer dan geld? Daar biedt de SROI, de Social Return On Investment, uitkomst. Bij een SROI analyse wordt niet alleen gekeken hoeveel een financiële investering oplevert, maar wordt ook gemeten wat de impact is voor de maatschappij. Tijdens de workshop alle SROI geheimen kennen. Hierbij combineren we theorie met het gezamenlijk opstellen van een SROI voor praktijkcasus.