Martijn van Mourik

TG, Hartcentrum Amsterdam UMC

Als technisch geneeskundige heeft Martijn van Mourik een brede interesse in technologie, maar met name de combinatie met geneeskunde boeit hem als geen ander. Als oud-voorzitter van de NVvTG is hij nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de beroepsgroep en de beroepsvereniging. Hij is aan de Universiteit van Amsterdam gepromoveerd op de transcatheter aortaklepvervanging. Nu is hij werkzaam in het hartcentrum van de Amsterdam UMC. Hier houdt hij zich bezig met innovaties op het gebied van eHealth, beeldvorming, uitkomstvoorspelling.