Martine Breteler

Draadloze monitoring van patiënten op afstand. Binnen en buiten de ziekenhuismuren?

Het ziekenhuis van de toekomst kent geen muren. Uiteindelijk zal een groot gedeelte van de patiënten buiten de muren van het ziekenhuis klinisch of poliklinisch gemonitord en behandeld worden, en zal een klein gedeelte binnen de muren van het ziekenhuis verblijven voor gespecialiseerde zorg op maat. De technologie, zoals draadloze sensoren voor het meten van vitale functies om patiënten op afstand te monitoren, is al geruime tijd op de markt. Toch heeft de Covid-19 pandemie pas echt laten zien dat deze technologie ondersteunend is voor de zorg. Enerzijds voor de patient, omdat in een vroeg stadium achteruitgang eerder kan worden opgemerkt. Anderzijds voor zorgverleners om beter zicht te hebben op de conditie van de patient. De transformatie naar een succesvolle inzet van continue monitoring op de verpleegafdeling en de inzet van nieuwe zorgpaden om de patient buiten de ziekenhuismuren te monitoren en behandelen kost echter tijd. Het Medisch Regiecentrum in het UMC Utrecht vervult hierbij een centrale rol. In deze presentatie wordt verder ingegaan op deze ervaringen en het ontwikkelen van nieuwe zorgpaden voor het op afstand monitoren van patiënten.

Martine is gepromoveerd op het onderwerp draadloze monitoring van patiënten op afstand en als technisch geneeskundige op de afdeling Digital Health van het UMC Utrecht werkzaam om technische innovaties voor het monitoren van patiënten op afstand te implementeren in de dagelijkse zorg.