Peter Rosier

Universitair Hoofddocent, Arts Functionele Urologie en Neuro-urologie, Afdeling Urologie, Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Plassen en meten, wat wil je dáár nu van weten?

Veel mensen hebben klachten van urineverlies, moeizamer plassen, veel te vaak plasdrang of terugkerende blaasontstekingen. Steeds meer mensen hebben klachten van de urinewegen die samen gaan met veroudering en of nevenaandoeningen. De functie van de blaas kan afwijkend zijn. De huisarts probeert mensen met deze problemen te managen met conservatieve maatregelen op basis van de symptomen, maar als dat niet goed lukt, worden patiënten verwezen naar de specialist. Symptomen zijn belangrijk maar niet specifiek voor de dysfunctie die er aan ten grondslag ligt.

Meten is weten, en een urodynamisch onderzoek is een technisch onderzoek naar de pathofysiologie van de dysfunctie. De druk in en om de blaas wordt gemeten via ingebrachte katheters en patroonherkenning leidt tot diagnose van de dysfunctie. De technische uitdagingen van deze tijd zijn, het beter herkennen en voorkomen van meetartefacten; automatische patroon -herkenning en kwantificering (gradering) van afwijkingen en daarop gebaseerde beslissingsondersteuning; (retrospectieve) big data –analyse, en het streven naar reductie van invasiviteit en verbetering van de precisie van de metingen. Zowel hardware als software ontwikkeling zijn in volle gang in dit uitdagende deel van de geneeskunde.