Pim Hendriks

Onderzoek en innovatie op de interventieradiologie: de rol van de technisch geneeskundige

Als technisch geneeskundige op de interventieradiologie in het LUMC houd ik mij bezig met onderzoek en innovatie op het gebied van minimaal invasieve behandelingen. In mijn promotieonderzoek richt ik mij op de optimalisatie van interventie-oncologische behandelingen bij patiënten met leverkanker, die door hun onderliggende leverziekte niet voor operatie in aanmerking komen. Hierbinnen onderzoek ik combinatiebehandelingen en nieuwe per-procedurele beeldvormingsprotocollen om recidiefpercentages te verlagen.

In het verlengde hiervan richt ik mij als technisch geneeskundig specialist in opleiding op de praktische implementatie van deze protocoloptimalisatie en van nieuwe technologie. Voor mij biedt de combinatie van onderzoek, innovatie en praktische klinische ervaring de mogelijkheid om de technische innovaties te vertalen naar optimaal gebruik in de klinische praktijk.