Thomas Urgert

Technisch Geneeskundige binnen de interne geneeskunde: verbeterde diabeteszorg door toepassing van techniek.

Thomas Urgert is werkzaam als Technisch Geneeskundige op de poli interne geneeskunde binnen Ziekenhuisgroep Twente (ZGT). Hier behandelt hij patiënten met diabetes mellitus met behulp van gepersonaliseerde diabetestechnologie, met als expertise insulinepompen en glucosesensoren. Daarnaast is Urgert betrokken bij diverse onderzoeksprojecten, samen met zowel interne als verschillende externe partijen.

Tijdens deze voordracht zal Thomas Urgert vertellen over de bijdrage van de kennis en kunde van de Technisch Geneeskundige aan de ontwikkelingen en toepassing van diabetestechnologie voor gepersonaliseerde zorg. Zo zal hij ingaan op welke manier het gebruik van diabetestechnologie de uitkomsten voor de individuele patiënt verbetert. Daarnaast zal hij vertellen over de rol van de Technisch Geneeskundige binnen het multidisciplinaire team.