Vincent The

Vincent The is een toekomstmaker van de zorg in Nederland en daarbuiten. Hij heeft een duidelijke visie op de rol van innovatie voor value-based healthcare, personalised medicine en de optimalisaties van individuele zorgprocessen. Hij weet deze visie concreet te maken door de juiste stakeholders, processen en technologieën bij elkaar te brengen. Hij was één van de initiatiefnemers van de eerste Health Deal over medische beslisondersteuning in de oncologie en denkt o.a. actief mee met het vormgeven van value-based healthcare in Australië. In zijn rol als CSO is hij verantwoordelijk voor de strategievorming, aangaan van strategische partnerships en het opstellen van de R&D agenda.