Wouter Keijser

Medisch Leiderschap voor de Technisch Geneeskundige

Net een jaar geleden promoveerde Dr. Wouter Keijser MD op het gebied van professionalisering ten tijde van zorgtransformatie, vanuit de UT vakgroep Change Management & Organization Behaviour. Zijn onderzoek richtte zich onder meer op het ontstaan van het fenomeen van medisch leiderschap, wat het inhoudt en hoe dit leiderschap anno nu het beste kan worden ontwikkeld. Wouter Keijser is een ervaren zorgtransformatie architect en facilitator van cultuurverandering. Zijn werk richt zich in het bijzonder op complexe interdisciplinaire innovatie-/implementatieprogramma’s in zorgregio’s, waarbij e-health vaak een belangrijke rode lijn vormt. Vanuit de UT en in samenwerking met zowel zorg-georiënteerde UT-collega’s en -studenten als partners daarbuiten begeleidt Keijser de oprichting van de School of Regional Healthcare Transformation (zie: SoRHT). Naast zijn academische onderzoek en onderwijs op het gebied van leiderschapsontwikkeling, begeleidt Wouter organisaties, teams en individuele managers, bestuurders en andere professionals in de omslag van ‘mindset’ die nodig is voor een effectieve transformatie in de zorg (zie: hier).

 

Terwijl scholing in de geneeskunde iemand voorbereidt op het omgaan met complexe medische problemen, geeft ontwikkeling van ‘medisch leiderschap’ artsen de mogelijkheid om uitdagingen van zorgtransformatie effectief aan te gaan: in verbinding met anderen. Technische Geneeskunde is een vak dat aan het pionieren is binnen de gezondheidszorg, en heeft een belangrijke rol in het implementeren van nieuwe technologieën. Tijdens zijn presentatie, zal Keijser dieper ingaan op het fenomeen medisch leiderschap en wat het voor de Technisch Geneeskundige kan brengen.

De Zorgtransformatie – De Vodcast (en de rol van ‘leiderschap’ daarin): hier.