Over TiiM

TiiM Congres

TiiM – Technical Innovations in Medicine

Technical Innovations in Medicine (TiiM) Congres stamt af van het jaarlijkse congres van de Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde (NVvTG). Vanaf 2017 heeft het congres een eigen identiteit gekregen met een eigen website, naam en logo. Voorheen werd het congres georganiseerd onder de naam NVvTG-congres. Ondanks de nieuwe naamgeving, wordt het congres wel nog door de NVvTG georganiseerd.

De Technisch Geneeskundige

De technisch geneeskundige (TG) is een technisch-medisch specialist met een (specifieke) expertise op deelgebieden van de geneeskunde, de technische wetenschappen en informatica. De opleiding tot TG bestaat uit een driejarige bachelor Technische Geneeskunde en een driejarige master Technical Medicine. De opleiding wordt sinds 2003 aangeboden door de Universiteit Twente. Sinds 2014 zijn ook de TU Delft, Erasmus MC en LUMC van start gegaan met het aanbieden van de bacheloropleiding technische geneeskunde onder de naam Klinische Technologie.

De TG richt zich op het verbeteren van diagnostiek en therapie in de gezondheidszorg door middel van innovatief gebruik van technologie. De TG heeft de medische en technische kennis om bij te dragen aan het optimale en veilige gebruik van de toenemende hoeveelheid complexe technologie in de gezondheidszorg.

In de praktijk werkt de TG veelal in een topklinische omgeving of academisch ziekenhuis, onder andere op de afdelingen cardiologie, neurologie, radiologie, nucleaire geneeskunde en de intensive care. Daar levert de TG een bijdrage aan de diagnostiek en behandeling van complexe patiëntspecifieke casussen. De TG wordt door een arts geconsulteerd bij medische vraagstukken waar complexe technologie een rol speelt. De TG is daarnaast vaak nauw betrokken bij het wetenschappelijke onderzoek van de afdeling.

In het ziekenhuis start de TG veelal een promotietraject, maar ook een fellowship behoort tot de mogelijkheden. De TG-fellow geniet 2 jaar lang van een opleiding waarin hij/zij leert complexe medische technologie te implementeren en als zelfstandig behandelaar werkzaam te zijn. Inmiddels weet de TG zich ook te profileren binnen het bedrijfsleven, bijvoorbeeld in de consultancy of software engineering. Het werk in het bedrijfsleven is veelal gericht op innovaties en optimalisering van zorgprocessen.

De Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde

nvvtg

De NVvTG is de beroepsvereniging van en voor technisch geneeskundigen. Zij behartigt de belangen van haar leden en draagt bij aan een positief imago van de TG in Nederland.

De NVvTG staat voor een kwalitatief goede en doelmatige uitvoering van de technische geneeskunde door het voeren van een kwaliteitsregister en het faciliteren van nascholing. Zij tracht wetenschappelijke vorming te bevorderen door het organiseren van lezingen, workshops en het jaarlijkse congres: TiiM. De NVvTG staat voor een effectieve, efficiënte en veilige toepassing van medische technologie in de gezondheidszorg.

De NVvTG onderhoudt contacten met de politiek, overheid, koepelorganisaties, wetenschappelijke verenigingen en andere relevante partijen om de kwaliteit van de zorg en de positie van de TG binnen de gezondheidszorg te waarborgen.