Over TiiM

TiiM Congres

TiiM – Technical Innovations in Medicine

Technical Innovations in Medicine (TiiM) Congres stamt af van het jaarlijkse congres van de Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde (NVvTG). Vanaf 2017 heeft het congres een eigen identiteit gekregen met een eigen website, naam en logo. Voorheen werd het congres georganiseerd onder de naam NVvTG-congres. Ondanks de nieuwe naamgeving, wordt het congres wel nog door de NVvTG georganiseerd.

De Technisch Geneeskundige

De technisch geneeskundige (TG) is een technisch-medisch specialist met een (specifieke) expertise op deelgebieden van de geneeskunde, de technische wetenschappen en informatica. De opleiding tot TG bestaat uit een driejarige bachelor Technische Geneeskunde en een driejarige master Technical Medicine. De opleiding wordt sinds 2003 aangeboden door de Universiteit Twente. Sinds 2014 zijn ook de TU Delft, Erasmus MC en LUMC van start gegaan met het aanbieden van de bacheloropleiding technische geneeskunde onder de naam Klinische Technologie.

De TG richt zich op het verbeteren van diagnostiek en therapie in de gezondheidszorg door middel van innovatief gebruik van technologie. De TG heeft de medische en technische kennis om bij te dragen aan het optimale en veilige gebruik van de toenemende hoeveelheid complexe technologie in de gezondheidszorg.

In de praktijk werkt de TG veelal in een topklinische omgeving of academisch ziekenhuis, onder andere op de afdelingen cardiologie, neurologie, radiologie, nucleaire geneeskunde en de intensive care. Daar levert de TG een bijdrage aan de diagnostiek en behandeling van complexe patiëntspecifieke casussen. De TG wordt door een arts geconsulteerd bij medische vraagstukken waar complexe technologie een rol speelt. De TG is daarnaast vaak nauw betrokken bij het wetenschappelijke onderzoek van de afdeling.

In het ziekenhuis start de TG veelal een promotietraject, maar ook een fellowship behoort tot de mogelijkheden. De TG-fellow geniet 2 jaar lang van een opleiding waarin hij/zij leert complexe medische technologie te implementeren en als zelfstandig behandelaar werkzaam te zijn. Inmiddels weet de TG zich ook te profileren binnen het bedrijfsleven, bijvoorbeeld in de consultancy of software engineering. Het werk in het bedrijfsleven is veelal gericht op innovaties en optimalisering van zorgprocessen.

De Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde

nvvtg

De NVvTG is de beroepsvereniging van en voor technisch geneeskundigen. Zij behartigt de belangen van haar leden en draagt bij aan een positief imago van de TG in Nederland.

De NVvTG staat voor een kwalitatief goede en doelmatige uitvoering van de technische geneeskunde door het voeren van een kwaliteitsregister en het faciliteren van nascholing. Zij tracht wetenschappelijke vorming te bevorderen door het organiseren van lezingen, workshops en het jaarlijkse congres: TiiM. De NVvTG staat voor een effectieve, efficiënte en veilige toepassing van medische technologie in de gezondheidszorg.

De NVvTG onderhoudt contacten met de politiek, overheid, koepelorganisaties, wetenschappelijke verenigingen en andere relevante partijen om de kwaliteit van de zorg en de positie van de TG binnen de gezondheidszorg te waarborgen.

Vooijs Award

Ieder jaar wordt tijdens het congres de Prof. Dr. G.P. Vooijs Award uitgereikt. De prijs is vernoemd naar Peter Vooijs. Hij was aan de Universiteit van Twente verbonden als Medisch Directeur van het onderzoeksinstituut MIRA en als wetenschappelijk directeur van de opleiding Technische Geneeskunde.

De Award bedoelt te bevorderen dat de Technisch Geneeskundige discipline intensief betrokken is bij de klinische patiëntenzorg. Bij de start van de opleiding was de uitgangsgedachte dat de Technische Geneeskunde als discipline alleen dan geaccepteerd zou worden binnen de medische praktijk, als duidelijk kon worden gemaakt dat de Technisch Geneeskundige een unieke meerwaarde betekent voor de diagnostiek en behandeling van patiënten.

Dat deze meerwaarde aanwezig geacht werd, bewijst het verkrijgen van de BIG bevoegdheid. Daarom werd en wordt intensief bevorderd dat de TG studenten betrokken worden bij het onderzoek en de behandeling van patiënten tijdens hun klinische stages. Zeer regelmatig worden de bijzondere vaardigheden, de inventiviteit en het eigen initiatief, en daarmee de meerwaarde van de stagiaires Technische Geneeskunde, geroemd. Een unieke expertise, die onderzoeken en behandelingen mogelijk maken, die eerder niet mogelijk werden geacht of waarover zelfs niet werd nagedacht.

Dr. Miedema award

Bij het afscheidssymposium van Dr. Heleen Miedema in 2023 heeft de NVvTG een nieuwe award in het leven geroepen: De Dr. Miedema award. Deze award zal jaarlijks worden uitgereikt op het NVvTG congres. De prijs is vernoemd naar Heleen Miedema, de founding mother van Technische Geneeskunde. Heleen Miedema’s visie om de technicus en medicus te combineren tot de technische dokter, inclusief de TG-manier van denken is en was een nieuwe visie, die spreekt tot de verbeelding. De inzet die zij heeft getoond om impact te maken op de zorg is inspirerend, zeer maatschappelijk relevant en bovendien motiverend. Het bestaan van de opleiding Technische Geneeskunde en de daaropvolgende carrièremogelijkheden inclusief BIG-registratie hebben we grotendeels aan haar te danken.

De Dr. Miedema award waarborgt dat we jaarlijks stilstaan bij de positieve impact die iemand heeft voor de beroepsgroep van technisch geneeskundigen. Deze award zal dan ook uitgereikt worden aan een technisch geneeskundige die het vakgebied van onze beroepsgroep op een unieke en positieve manier uitdraagt conform de gedachte van de technische dokter. Iemand die niet alleen zichzelf wegzet als technisch geneeskundige, maar ook bijdraagt aan de profilering van onze beroepsgroep voor zijn/haar opvolgers, directe naasten of internationaal. Iemand die breed verbindt.