Parallelle sessies blok 1

Kirsten van Baarsen & Arjan Wachtmeester

Intraoperatieve MRI voor neurochirurgie

Kirsten van Baarsen is kinderneurochirug in het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht. Ze werkt in een sterk multidisciplinair team van kinderoncologen, kinderneurologen en kinderneurochirurgen. Als kinderneurochirurg is ze verantwoordelijk voor de acute opvang van kinderen met een hersentumor en voor de chirurgische behandeling van deze kinderen. Ze is nauw betrokken bij de implementatie van nieuwe technieken in de operatiekamer, zoals de intraoperatieve MRI, de intraoperatieve 3D echo en de operatierobot. Haar wetenschappelijke kennis gaat uit naar de anatomie en imaging, en de inzet van techniek om de chirurgische uitkomst te optimaliseren.

Arjan Wachtmeester is Biomedisch Technoloog in het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht. Hij is verantwoordelijk voor de veilige toepassing en optimale inzet van medische technolgie in de disciplines (neuro)chirurgie, anesthesie en pijnbehandeling. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de instandhouding van de medische apparatuur van het Prinses Máxima Centrum.

Chirurgische verkleining of verwijdering is de eerste stap in de behandeling van een hersentumor. Hoe meer tumorweefsel kan worden verwijderd, des te beter de prognose van de patiënt. Het is de uitdaging voor de neurochirurg om tijdens de operatie de grenzen van de tumor op te zoeken en het afwijkende weefsel weg te nemen, waarbij het gezonde, functionele, hersenweefsel intact blijft. Deze tumorgrenzen zijn echter moeilijk zichtbaar. Enerzijds omdat tumorweefsel vaak lijkt op normaal hersenweefsel, en anderzijds omdat de chirurg vanuit de tumor naar de randen opereert om het gezonde weefsel te sparen. Een neurochirurg vaart daarom, naast haar anatomische kennis, op neuronavigatie. De neuronavigatie verliest echter aan betrouwbaarheid gedurende de ingreep, omdat de anatomische structuren verschuiven naarmate tumorweefsel uitgenomen wordt of hersenvocht wegloopt. Met de implementatie van intraoperatieve MRI worden deze problemen ondervangen. Het biedt de mogelijkheid om tijdens de ingreep een MRI scan te maken en geeft daarmee een update van de anatomische situatie en een beeld van de hoeveelheid resttumor. Intraoperatieve MRI kan potentieel leiden tot grotere resecties en beter behoud van neurologische functie.

Suzanne Stouten & Wessel Fuijkschot

De technisch geneeskundige als zorgconsultant: cruciale verbinder tussen techniek en werkvloer

Suzanne Stouten is technische geneeskundige en werkt bij KINASE. Ze helpt zorgorganisaties met digitaliseren en samenwerken. Dat doet ze door te luisteren naar zorgverleners, plannen te maken en – heel belangrijk – deze vervolgens in de praktijk te implementeren. Zo komen zorgorganisaties wel verder. Suzanne beschrijft hoe haar werkweek eruitziet en beantwoordt vragen over het werken als consultant bij KINASE.

Wessel Fuijkschot is opgeleid als arts en zag van dichtbij de uitdagingen waar de zorg voor staat. Hij deed daar ideeën op voor het laten werken van de zorg en richtte 7 jaar geleden KINASE op. Dat technisch geneeskundigen een cruciale rol spelen in die ideeën, licht hij graag verder toe. Daarnaast geeft hij tips voor studenten en technische geneeskundigen die interesse hebben in de consultancy, maar het nog niet zeker weten. Zo bespreekt hij welke type bedrijven er zijn en hoe je als student al ervaring kan opdoen om je keuze makkelijker te maken.

Nicole van Klink & Wouter Potters

EEG in de acute zorg

Dr. Nicole van Klink ronde in 2013 de mastertrack Medical Signaling in Twente af en promoveerde in 2018 in Utrecht op signaal analyse van intracranieel EEG bij mensen met epilepsie. Vervolgens deed ze een fellowship waarin ze specialiseerde in andere beeldvormende- en signaalanalyse technieken om de anatomie en functie van de hersenen in kaart te brengen. Ze is staflid van de afdeling neurologie en neurochirurgie in het UMC Utrecht en verantwoordelijk voor multi-modale beeldvorming bij patienten in het traject naar epilepsiechirurgie. Daarnaast werkt ze aan innovatie op het gebied van pre-chirurgische en chirurgische technieken voor de behandeling van epilepsie.

Dr. Wouter Potters studeerde af in Twente in 2011 (Robotics & Imaging), waarna hij 4 jaar promoveerde op het gebied van 4D flow MRI bij het Amsterdam UMC. In januari 2016 werd hij de eerste klinisch technoloog in de staf van de neurologie bij de afdeling klinische neurofysiologie. Daar werkte hij jaren in de kliniek en in research, o.a. aan AI algoritmes en hardware prototypes voor prehospitale beroerte triage. Sinds januari 2023 werkt hij fulltime als CEO/CTO bij TrianecT om research te commercialiseren, zodat patiënten met een beroerte direct naar het juiste ziekenhuis worden verwezen.

Technisch geneeskundigen Nicole van Klink en Wouter Potters houden zich binnen hun werkzaamheden bezig met EEG signalen, maar met verschillende doeleinden. Zo meet Nicole intracraniële EEG signalen om patiënten met epilepsie de juiste zorg te bieden. Wouter is met zijn klinische start-up juist gefocust om patienten met een beroerte naar het juiste ziekenhuis te verwijzen door gebruik te maken van EEG metingen en AI in de ambulance. Tijdens een parallel sessie zullen Nicole en Wouter ons vertellen over hun toepassing van EEG in de acute zorg.