Parallelle sessies blok 2

Arno van Leenders & Jeroen Kalkman

Klinische pathologie in een nieuwe dimensie: 3D weefsel beeldvorming voor verbeterde diagnostiek en klinische beslisvorming

Arno Leenders is als urogenitaal patholoog verbonden aan het Erasmus MC te Rotterdam. Zijn belangrijkste onderzoeksfascinatie is de relatie tussen moleculaire biologie, driedimensionale architectuur, pathologisch afwijkingen en klinische uitkomst. Daarnaast is hij geïntereseerd in de toepassing van geoptimaliseerde (intra-operatieve) pathologische beoordeling om zowel de oncologische uitkomst als kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren.

Jeroen Kalkman werkte aan gezondheidszorgonderzoek bij het Philips NatLab in Eindhoven en optische coherentie tomografie (OCT) bij de afdeling Biomedische Technologie en Fysica van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Momenteel is hij verbonden aan de Technische Universiteit Delft, afdeling Beeldvormingsfysica, waar hij een onderzoeksgroep leidt op het gebied van optische tomografie. Zijn onderzoeksinteresses gaan uit naar 3D label free optical imaging van weefsel voor digitale pathologie. Met behulp van optische weefselopheldering en optische diffractietomografie wil hij de pathologie verplaatsen van een 2D-weefselbeeld met enkele plakjes naar een informatierijk totaalbeeld van de weefselarchitectuur in 3D.

Pathologische diagnostiek maakt gebruik van 5 µm dikke coupes, welke een 2-dimensionale (2D) doorsnede geven van een 3D architectuur. Door gebruik te maken van tissue clearing is het sinds kort mogelijk ziekten als kanker ook in hun 3D context te analyseren. Dit geeft o.a. een geheel nieuwe kijk op de groeipatronen die aan de basis liggen van prostaatkanker gradering en –behandeling. Daarnaast kunnen nieuwe 3D imaging technieken ingezet worden om de chirurg tijdens prostaatkanker operaties te ondersteunen. In deze gecombineerde presentatie nemen wij u mee in de wereld van de 3D microscopie en bespreken we de mogelijkheden voor klinische toepassing.

Robin Verweij

Van driemaal daags meten van vitale parameters naar 24/7 continue monitoring van de patiënt op een verpleegafdeling.

Patiënten die in het ziekenhuis verblijven ondervinden dagelijks vitale achteruitgang die kan leiden tot kritieke ziekte, onverwachte overplaatsing naar de intensive care (IC), reanimatie of overlijden. Om deze achteruitgang vroegtijdig te kunnen signaleren wordt de early warning score (EWS) gemeten. Een hogere EWS heeft een directe relatie met een ongeplande IC opname, reanimatie of zelfs sterfte. Het is echter mogelijk dat door de intervalmeting van de EWS tussentijdse vitale achteruitgang wordt gemist. In 2017 is het Radboudumc een pilot continue monitoring gestart met het device ViSiMobile welke de hartfrequentie, continue niet invasieve bloeddruk, ademhalingsfrequentie, zuurstofsaturatie en huidtemperatuur meet. Door het grote succes is de inzet onmisbaar geworden binnen de patiëntenzorg!

De afgelopen 6 jaar is Robin Verweij als verpleegkundige actief betrokken geweest bij deze ontwikkeling binnen het Radboudumc in Nijmegen. Robin werkt op de verpleegafdeling chirurgische oncologie waar patiënten grote buikchirurgie ondergaan waarbij de monitoring van vitale parameters op de voorgrond staat. Zes jaar geleden vroeg Robin zich af of hij nu wilde solliciteren voor de IC, of wel wat zag in de ontwikkelingen rondom continue monitoring? Hij koos voor het laatste en werd een superuser van de ViSiMobile binnen het Radboudumc. Op dit moment volgt Robin nog de Master Innovatie in Zorg en Welzijn en hoopt daarmee nog beter nieuwe implementaties succesvol te kunnen laten verlopen.

Graag vertelt Robin jullie tijdens deze sessie meer over de implementatie, de voor- en nadelen van continue monitoring, wat dit heeft betekend voor zijn werk als verpleegkundige en waar we als team naartoe willen werken.

Duurzame zorg

Workshop van Werkgroep Groene Zorg van de NVvTG

Het doel van de Werkgroep Groene Zorg is om de bewustwording te vergroten van het aandeel van medische technologie in klimaatverandering én te inspireren tot het inzetten van duurzaamheid binnen de medische technologie. Juist omdat de gezongheid sterk afhankelijk is van de omgeving, moet óók de medische technologie groener. Aan de ene kant willen wij informatie verzamelen over het aandeel van medische technologie sector in de klimaatverandering en deze kennis delen. Daarnaast willen wij inspireren door de bewustwording van de rol van de medische technologie in klimaatverandering bij (toekomstige) KT/TG’ers met een groen hart te vergroten en ontmoetingen te faciliteren zodat zij elkaar kunnen inspireren tot actie en nieuwe ideeën.

Tijdens de workshop willen wij jullie meer algemene informatie geven over de klimaatcrisis en de invloed van de zorg op de klimaatverandering en andersom, met de focus op het aandeel van medisch-technische sector. Ook zullen we aandacht besteden aan huidige groene initiatieven en voorbeelden uit de praktijk. Daarbij hebben we ook jullie nodig! Door middel van een brainstormsessie willen we er namelijk achter komen wat jullie van ons als werkgroep zouden verwachten of willen zien, en wellicht hebben jullie al hele mooie ideeën om samen mee verder te gaan. We hopen jullie allemaal te zien en te horen!