Plenaire sessie

De plenaire sessie wordt dit jaar verzorgd door Prof. dr. Walther van Mook met als titel: Technisch geneeskundigen en het tuchtrecht: wat kunnen we leren van uitspraken tegen artsen (in opleiding)

Walther is internist-intensivist, plaatsvervangend afdelingshoofd Intensive Care, directeur Medische Vervolgopleidingen Maastricht UMC+, voorzitter Commissie Professioneel Gedrag en hoogleraar professionele ontwikkeling, School of Health Professions Education, Faculteit Health Medicine and Life Sciences, Universiteit Maastricht, en lid beroepsgenoot Regionaal Tuchtcollege ’s Hertogenbosch.

Walther van Mook promoveerde op het onderwerp ontwikkeling en toetsen van professioneel gedrag bij medische studenten en medisch specialisten in opleiding, en doet onderzoek op dat terrein en zijn raakvlakken. Er is bij medici een relatie tussen hun professionaliteit, hun functioneren in de praktijk, het genereren van klachten en risico op tuchtrechtelijke procedures. Daar het vakgebied van de technisch geneeskundige nieuw is, is er tot op heden nog geen jurisprudentie van tuchtrechtzaken. Walther neemt jullie daarom mee van de principes van professionaliteit naar leerpunten uit de jurisprudentie van tuchtrechtuitspraken tegen medici, die waarschijnlijk generaliseerbaar zijn naar de context voor technisch geneeskundigen kijkend door de lenzen van arts, hoogleraar/onderzoeker en lid beroepsgenoot van het tuchtcollege.