Programma

Op 12 en 13 april zal TiiM 2019 plaatsvinden. Tijdens deze eerste meerdaagse editie vieren we het 10-jarige bestaan van de technisch geneeskundige in het werkveld.

Vrijdag 12 april

TiiM 2019 start op vrijdag 12 april om 09:00 en bestaat uit plenaire en parallelle sessies. Terugkerende elementen zijn o.a. de uitreiking van de prof. Vooijs-award en de pitchsessie van de 5 geselecteerde posters. TiiM 2019 staat in het teken van 10 jaar TG in het werkveld. Kies en combineer daarom tijdens de parallelle sessies interessante praatjes uit de werkvelden: kliniek, research, industrie en beleid. Na afloop van het inhoudelijke programma gaat de viering door met een diner in de vorm van een streetfood buffet. Hierna gaat de avond verder met een spetterend optreden van een band. Meer informatie over onze sprekers vind je hier.

Zaterdag 13 april

De tweede dag van TiiM 2019 is een dag die in een iets ander jasje is gestoken. Na inspiratie te hebben opgedaan tijdens de eerste dag, biedt de tweede dag de mogelijkheid om de handen uit de mouwen te steken! Op zaterdag wordt er namelijk gewerkt aan een business case in de vorm van een mini-hackathon. De cases zijn gericht op het thema valorisatie: hoe breng je van goed onderzoeksidee op de markt? Met cases van KPMG, MomoMedical en Vital Innovators belooft het een interessante dag te worden (zie onderstaand voor uitgebreide casebeschrijving). Er is begeleiding aanwezig van ervaren consultants en parallel aan het werk vinden er interessante workshops plaats. Zowel case-inhoudelijk, als op persoonlijk vlak is er een gevarieerd programma. Hieronder het voorlopige programma van zaterdag 13 april.

Probleemstelling case 1: KPMG

Regionaal ziekenhuis X in provincie Noord-Holland ondervindt problemen in de communicatie en informatieuitwisseling met zijn ketenpartners en patiënten. Dit probleem treedt voornamelijk bij de overdracht van patiënten vanuit het ziekenhuis naar andere zorg ketenpartners.

De patiënt krijgt in veel gevallen nog een papieren ontslagbrief mee en/of beeldmateriaal wordt op dvd per post verstuurd. Het ziekenhuis is in de gelegenheid om digitale informatie uit te wisselen met enkele huisartsen, maar nog steeds is belangrijke medische informatie die al is geregisterd in het zorgketenproces niet voor hergebruik beschikbaar. Ook dient de patiënt zelf vaak een rol te spelen in het overdragen van informatie. Dit proces is foutgevoelig en is niet prettig voor de patiënt.

 

Probleemstelling case 2: Momo Medical

De Momo BedSense wordt nu ingezet om te ondersteunen bij decubituspreventie. De Momo BedSense houdt de activiteit en beweging van de patiënt bij. Zo kan het inzicht geven in het gewenste moment voor wisselhouding per patiënt. Deze praktische ondersteuning maakt het voor de verpleging makkelijk om het wisselhoudingprotocol uit te voeren en tegelijkertijd rekening te houden met de patiënt.

We willen graag de sensor uitbreiden voor meer toepassingen voor bedside monitoring en zijn benieuwd welke toepassingen jullie kunnen verzinnen op basis van wat we kunnen meten met de sensor. Kies een van de toepassingen en onderzoek de haalbaarheid van deze toepassing. Daarbij komen verschillende componenten aan bod: kosteneffectiviteit, klinische bewijsvoering & certificering en de technische haalbaarheid

 

Probleemstelling case 3: Vital Innovators

‘Zorgaanbieders hebben moeite om vast te stellen welke innovaties waarde toevoegen en hoe deze in te bedden in de eigen organisatie.’

Een VVT-organisatie in een krimpregio in Nederland wil zorg technologische producten/systemen (innovaties) gaan inzetten om de veiligheid en het welzijn van patiënten te bevorderen. Daarnaast willen ze dat het voor medewerkers prettiger wordt om hun werk te doen. Denk daarbij aan gps monitoring, monitoring op afstand (relevant voor extramurale zorg) en virtual reality.

Daarbij lopen ze tegen een aantal dingen aan: tijdgebrek, digitale vaardigheden onder zorgprofessionals en de attitude ten opzichte van nieuwe ontwikkelingen.

Hoe zorgen we ervoor dat in deze zorgorganisatie relevante innovaties worden ingebed in hun werkprocessen?