Parallelle sessies blok 3

Judith Sluijter & Lisanne Zwart

Technisch Geneeskundige in de radiotherapie: de missing link in het multidisciplinaire team

Als ontwikkelingen zich ergens in razend tempo opvolgen, is het in de wereld van de radiotherapie. De afdeling radiotherapie kent zowel medisch als technisch veel uitdagingen. Deze twee zaken bij elkaar opgeteld, maakt dat de rol van TG/KT zich nergens zo uitbetaalt als in dit vakgebied.

In de radiotherapie werkt een multidisciplinair team van onder andere radiotherapeuten, fysici en laboranten nauw samen om tumoren optimaal te bestralen en gezond weefsel zo veel mogelijk te sparen. Een technologische innovatie die met de dag meer terrein wint, is online adaptieve radiotherapie. Bij deze radiotherapie techniek wordt het bestralingsplan aangepast aan de dagelijkse anatomie van de patiënt. Hierdoor kan er nauwkeuriger bestraald worden en wordt de kans op bijwerkingen geminimaliseerd. Een TG/KT speelt een onmis(ken)bare rol binnen het multidisciplinaire team om de klinische implementatie van deze innovatie soepel te laten verlopen en het beschikbaar te maken voor een grote groep patiënten.

Judith Sluijter en Lisanne Zwart hebben beide een klinische functie binnen het multidisciplinaire team van de radiotherapie. Judith is op 1 februari 2023 als TG/KT in Erasmus MC gestart en Lisanne Zwart werkt sinds 3,5 jaar als TG/KT in Medisch Spectrum Twente. Op het TiiM congres zullen zij een kijkje geven in hun dagelijkse werk en antwoord geven op verschillende vragen. Hoe zijn zij in zo’n klinische functie terechtgekomen, hoe ziet hun gemiddelde dag eruit, wat houdt online adaptieve radiotherapie precies in, welke meerwaarde heeft hun functie bij de introductie en klinische implementatie van innovaties en welke rol spelen zij als TG/KT in het multidisciplinaire team?

Meike van Wijk

MRI-geleide holmium radioembolisatie: een samenwerking tussen de interventieradiologie, nucleaire- en technische geneeskunde.

Transarteriele radioembolisatie (TARE) is een therapie voor levermaligniteiten waarbij arterieel bèta stralende microsferen wordt toegediend aan de lever om lokaal weefselbeschadiging te induceren. Het is een therapie waarbij nauw samengewerkt wordt door de interventieradioloog en de nucleair geneeskundige, in het bepalen van toedienposities van de radioactieve microsferen en de toe te dienen dosis. TARE heeft in het afgelopen decennium een vlucht genomen wat betreft toepassing bij verschillende patiëntengroepen en ontwikkelingen van de techniek zelf. Hieraan ten grondslag ligt de ontwikkeling van microsferen met het isotoop holmium-166, welke naast een therapeutisch effect ook nucleaire beeldvorming met SPECT, MRI en CT mogelijk maken om de behandeling te evalueren. In lopende klinische studies wordt nucleaire beeldvorming met MRI zelfs gebruikt om al tijdens de behandeling de microsfeerverdeling in beeld te brengen en zo de behandeling te optimaliseren voor de individuele patiënt. Een heel nieuw en zeer multidisciplinair veld waarin ook een rol voor de technisch geneeskundige is weggelegd. De sessie zal ingaan op de huidige en toekomstige toepassingen van holmium radioembolisatie, andere holmium therapieën en het multidisciplinaire aspect van deze therapie.

Meike van Wijk studeerde in 2021 af met een thesis getiteld “Optimized MRI techniques for image-guided 166Ho radioembolization”. Tijdens het tweede masterjaar kwam ze in aanraking met holmium-166 radioembolisatie tijdens een stage in Utrecht, wat leidde tot een bedrijfsstage bij de producent van de microsferen en een afstudeerstage in Nijmegen. Hier werkt ze nu verder aan MRI-geleide holmium radioembolisatie in de vorm van een PhD, waarbij zowel de technische optimalisaties als de klinische implementatie de hoofdrol hebben.

3D lab sessie 1

Medisch 3D printen: do’s, donts en innovaties

Medische 3D labs in ziekenhuizen ondersteunen verschillende medische specialisten met visualisatie en virtuele chirurgische planningen. Dit gaat gepaard met het produceren van patiënt specifieke hulpmiddelen, welke vaak 3D geprint worden. Met de komst van de MDR is de regelgeving rond medische hulpmiddelen aangescherpt. De MDR maakt de taak van medische 3D labs moeilijker, maar niet onmogelijk. In deze sessie wordt ingegaan op wat je nog kunt doen, wat je niet moet doen en laten zien dat ontwikkeling nog steeds mogelijk is. De organisatie van deze sessie is ondersteund door enkele medische 3D labs in Nederland.

Erik Gelderblom

Waar op letten bij klinisch inzet van zelfontwikkelde hulpmiddelen

Erik Gelderblom is klinisch fysicus in het Radboudumc en sinds het verschijnen van de wettekst van de MDR op landelijk niveau actief betrokken bij de interpretatie en implementatie van deze nieuwe regels voor medische hulpmiddelen. Zijn focus ligt op non-CE toepassingen zoals in-huis ontwikkeling, klinisch onderzoek en naar maat gemaakte medische hulpmiddelen, waardoor hij veel samenwerkt met zijn collega’s van het 3D-lab in Nijmegen.

3D-printen geeft een enorme flexibiliteit qua ontwerp en productie van medische hulpmiddelen, maar zorgt tegelijkertijd voor een uitdaging als het gaat om het voldoen aan alle bijbehorende wet- en regelgeving. Erik zal ons vertellen wat onder de MDR de mogelijkheden zijn die je als ziekenhuis hebt, met of zonder eigen 3D-lab.