Sprekers Cluster Beeld

De 1.5T MRI Linac, simultane MRI en bestraling voor real-time adaptieve radiotherapie

Bas Raaymakers

Bas Raaymakers is fysicus en werkt als professor of experimental clinical physics in het UMC Utrecht. Hij is een van de grondleggers van het 1.5T MRI-linacsysteem, een radiotherapiesysteem met geïntegreerde 1.5T MRI-mogelijkheden. Deze combinatie maakt realtime tracking van de anatomie tijdens de behandeling mogelijk om bewegingsonzekerheid te verminderen en de target precisie te vergroten. De ontwikkeling werd gestart in 1999, met prof. Jan Lagendijk, na verschillende prototypes werden de eerste patiënten behandeld in 2017, momenteel zijn er wereldwijd ongeveer 80 systemen in klinische operatie. De lopende uitdaging is om van dagelijkse adaptieve naar realtime adaptieve radiotherapie te gaan om de impact van anatomische beweging te verminderen en dosisescalatie te combineren met besparing van omliggend gezond weefsel.

Photon counting CT & 14 Tesla MRI: Fancy, maar wat houden ze eigenlijk in?

Judith van der Bie & Anja van der Kolk

Photon-counting CT (PCCT) is de nieuwe generatie CT-scanners en onderscheid zich van conventionele CT door de nauwkeuriger detector. Deze foton-tellende detector maakt het mogelijk om meer detail in beelden te genereren maar ook geavanceerde spectrale (energie-afhankelijke) reconstructies te maken. Deze techniek maakt een snelle opmars binnen de radiologie en onderzoek richt zich vooral op de klinische toepasbaarheid. Is het mogelijk om pathologieën eerder op te sporen en zo de uitkomsten van de patiënt te verbeteren? Of kunnen invasieve interventies bij patiënten bespaard worden omdat er nieuwe indicaties zijn voor beeldvorming?  PCCT biedt een veelbelovende toekomst voor de medische beeldvorming met mogelijkheden in allerlei vakgebieden, waarbij de innovatie tracht diagnostische mogelijkheden te verbeteren en uiteindelijk de zorg voor patiënten te optimaliseren.

Anja van der Kolk is neuroradioloog aan het Radboudumc en daarnaast als clinician-scientist betrokken bij het DYNAMIC-consortium. Dit consortium heeft vorig jaar 19 miljoen euro van NWO gekregen om ‘s werelds sterkste MRI-scanner voor humaan gebruik te gaan bouwen: een 14 tesla (14T) MRI-scanner. Maar waarom willen ze eigenlijk naar zo’n hoge veldsterkte? Wat zijn de voordelen? Wat kunnen we er extra mee zien, en hoe is dat te gebruiken voor onderzoek en in de klinische praktijk? En hoe zit zo’n scanner eigenlijk in elkaar?

AI in Radiologie en Pathologie

Martijn Starmans

Artificial Intelligence (AI) zie je tegenwoordig in bijna alle takken van het onderzoek in de zorg terug, maar we werken nog veel op eilandjes en de implementatie in de klinische praktijk blijft achter bij andere gebieden. Zo heeft medische beeldvorming door AI een steeds belangrijkere rol gekregen: AI-methoden worden zowel in de radiologie (“radiomics”) als in de pathologie (“pathomics”) gebruikt om voorspellingsmodellen te ontwikkelen. Hoewel deze modellen vaak vergelijkbare doelen hebben en aanvullende informatie bevatten, zijn deze onderzoeksvelden grotendeels gescheiden. In deze sessie gaan we het daarom hebben over hoe we AI kunnen gebruiken voor Integrated Diagnostics om de krachten van radiomics, pathomics, en andere modaliteiten te bundelen.