Sprekers Cluster Functionele TG

Neuromodulatie tegen pijn, van stimuleren tot meten van het brein

Laurien Reinders & Mathilde Scholtes

Pijngeneeskunde, een afdeling waar je, misschien tegen verwachting in, een paar prachtige voorbeelden terugvindt van de welbekende brug tussen de medische en technische wereld. Hier zijn we elke dag bezig met het behandelen van (chronische) pijn patiënten. De pijngeneeskunde kent een breed scala aan behandelingen, van non-invasieve technieken zoals transcutane neurostimulatie voor chronische enkelpijn, minimaal invasieve technieken zoals een zenuwblokkade bij een mononeuropathie, tot invasieve technieken zoals ruggenmergstimulatie voor complex regionaal pijnsyndroom of occipitale zenuwstimulatie voor clusterhoofdpijn.

Deze reeds in de kliniek geïmplementeerde technieken laten veelbelovende resultaten zien voor anderszins uitbehandelde patiënten. Maar wat zijn de werkingsmechanismes achter deze technieken, en hoe ontstaat chronische pijn? Dat zijn vragen waar wij ons mee bezig houden. We proberen de behandelingen te evalueren en/of effecten te kwantificeren met behulp van verschillende modaliteiten. Zoals het in kaart brengen van de hersenactiviteit met magnetoencefalografie (MEG), of de vasomotore ontregeling in beeld brengen met videothermografie.

Inzoomen op het hart: het begrijpen van atriumfibrilleren door visualisatie van de elektrische signalen

Mathijs van Schie & Nicole de Kruijf

Atriumfibrilleren is een veelvoorkomende ritmestoornis waar één op de vier mensen boven de 55 jaar mee te maken krijgt. Er wordt dan ook al heel veel ingezet op het diagnosticeren en behandelen van atriumfibrilleren. Prima zou je denken toch? Desondanks werkt zowel de diagnostiek als behandeling nog niet optimaal. Dit komt doordat atriumfibrilleren zich anders presenteert binnen patiënten en ook verschillende onderliggende oorzaken kan hebben, die we nog niet goed begrijpen.

Om deze oorzaken te onderzoeken is er in het Erasmus MC een speciale methode ontwikkeld waarbij tijdens openhartoperaties de elektrische eigenschappen van het hart gemeten kunnen worden direct aan de buiten- of binnenzijde van het hart. Op deze manier kan er heel gedetailleerd informatie verzameld worden over de conditie van het hartweefsel en de relatie hiervan met het ontstaan van hartritmestoornissen. De gemeten elektrische signalen moeten dus worden omgezet in iets wat voor de arts eenvoudig te interpreteren is.

Mathijs van Schie en Nicole de Kruijf beide Technisch Geneeskundige zullen jullie hier alles over vertellen. Mathijs behaalde zijn diploma aan de Universiteit Twente in 2018 na een afstudeerstage binnen de translationele elektrofysiologie. Na ook zijn promotietraject te doorlopen binnen deze onderzoeksgroep is hij ondertussen al 2 jaar werkzaam als staflid binnen de afdeling cardiologie van het Erasmus MC. Nicole behaalde in 2022 haar diploma aan de Universiteit Twente en zij is nu ruim een jaar bezig met haar promotietraject bij de afdelingen cardiologie en epidemiologie.

Brainstormsessie: organisatie en visualisatie van fysiologische data

Thomas van Steenbergen & Wouter van Dort

Tijdens functieonderzoek of fysiologische metingen, zij het in de kliniek, wetenschap of industrie, genereren we ontzettend veel data. Deze data moeten opgeslagen worden, er moet in gezocht kunnen worden, en de data moeten eenvoudig gebruikt kunnen worden. Daarnaast moeten deze handelingen veilig gebeuren en voldoen aan regelgeving. Het goed organiseren van data is iets waar veel collega’s tegenaan lopen. In deze interactieve sessie wordt aan de hand van casuïstiek gebrainstormd in groepjes hoe uitdagingen in datamanagement en -visualisatie het beste overwonnen kunnen worden. De bevindingen worden aan het eind met elkaar gedeeld. Hopelijk komen we op deze manier tot nieuwe inzichten die ons in onze dagelijkse werkzaamheden kunnen helpen.

Deze sessie wordt georganiseerd namens de stuurgroep van het cluster functionele technische geneeskunde en gemodereerd door Thomas van Steenbergen. Thomas is werkzaam als urodynamicus op de afdeling urologie van het UMC Utrecht waar hij functieonderzoek van de lage urinewegen uitvoert en diagnosticeert. Wouter van Dort werk als klinisch kinder urodynamicus (io) in het Wilhelmina KinderZiekenhuis op de afdeling urologie. Hij is onderdeel van de staf kinderurologie waar hij blaasfunctie metingen bij kinderen uitvoert. Daarnaast is hij bezig met een promotieonderzoek naar urodynamica bij kinderen.