Sprekers

Vrijdag – plenaire sessies

Annemijn Jonkman

Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde

Jaap Haarlaar

Opleidingsdirecteur  Klinische Technologie &  Technical Medicine, Technische Universiteit Delft

Jonne Doorduin

Assistant Professor – Technisch Geneeskundige, Radboudumc (afdeling Neurologie)   De ontwikkeling van TG in de afgelopen 10 jaar opgehangen aan voorbeelden uit de praktijk.

Quirina de Ruiter

Postdoc fellow, National institutes of Health Clinical Center, Bethesda, USA

From bench to bedside in image guided therapy; A technical physicians insight of working at the world largest hospital dedicated to research

Als technisch geneeskundige onderzoeker op de interventie radiologie afdaling van het grootste klinische ziekenhuis ter wereld, National Institutes of Health Clinical Center,  houd ik mij specifiek bezig met de ontwikkeling van nieuwe beeldvormende technieken, medische hulpmiddelen en navigatie systemen met als doel het verbeteren van minimaal invasieve interventies in de oncologie. Een van mijn huidige speerpunten is het transleren en integreren van augmented fluoroscopy en de ontwikkeling van flexibele medische hulpmiddelen gericht op endobronchiaal geleidde diagnostiek en therapie. Vanuit een multidisciplinair onderzoeksgroep, bestaande uit engineers, artsen, fellows en oud FDA reviewers, werken wij volgens een bench-to-bedside methodiek. Iedere nieuwe technologieontwikkeling start bij het ontwikkelen of aanschaffen van een fantoom of Bench model, gevolgd door preklinische evaluaties fase.  Het uiteindelijke doel van iedere ontwikkeling is om de feasibility aan te tonen in een First-In-Human studie.    

Bram van Ginneken

Professor Medical Image Analysis Radboudmc/ Voorzitter Diagnostic Image Analysis Group Radboudmc

 How deep learning image analysis is changing medicine

Deep learning is a revolutionary new technology that allows computers to interpret images at or above the level of a human expert. This will change medicine profoundly, as medical imaging is a vital component of the diagnostic and the therapeutic process. I will show examples from radiology, pathology and ophthalmology, and also discuss current limitations and the future of artificial intelligence in healthcare.

Vrijdag – Parallelle sessies

Judith Olde Heuvel

Promovendus/Technisch Geneeskundige op de Nucleaire Geneeskunde in het Antoni van Leeuwenhoek

Linda de Wit – van der Veen

Technisch Geneeskundige – (coördinatie wetenschap, klinische uitvoering ImmunoPET en SIRT, coördinator nieuwe technologieën)

Technisch Geneeskundige – van PhD naar de kliniek

Na het afronden van TG in 2009 ben ik doorgestroomd in een PhD traject op de afdeling Nucleaire Geneeskunde van het LUMC. Op een gegeven moment ben je Doctor en wat ga je dan doen... Via verschillende functienamen Postdoc, Senior Postdoc, Fysicus, kan ik me eindelijk 10 jaar later Technisch Geneeskundige in het AVL noemen. Mijn gemiddelde week bestaat nu uit kliniek en wetenschap, maar ook uit management overleg, MDO’s, artsenbesprekingen, initiatie bijeenkomsten en scholing geven.

Merel Boers

Director & Research officer bij Nico.lab

Technique, Medicine, and a start-up?

Met je TG skills impact maken in de zorg, wie wil dat nou niet? Ik koos ervoor om met collega's een venture Nico.lab op te richten dat ons onderzoek sneller naar de artsen zou brengen. Leuk traject: Yes! Rollercoaster? Oh Yes! Ik zal vertellen over hoe onze techniek nu in verschillende ziekenhuizen gerealiseerd wordt, over alle obstakels, en hoe we van een klein clubje onderzoekers zijn uitgegroeid tot een bedrijf met beursgang in het zicht.

Annelinde Veen

Global Marketing Manager teamplay - Siemens Healthineers, Erlangen, Duitsland

Get the most out of your Imaging data with teamplay!

Digitalisering in de gezondheidszorg zorgt ervoor dat we toegang krijgen tot veel meer data. Maar hoe maak je succesvol gebruik van deze data? Teamplay begon enkele jaren geleden als een platform om zorgprofessionals toegang te geven tot operationele data die verscholen zit achter de prachtige klinische beelden. Inmiddels groeit het aantal applicaties hard en behoort ook benchmarken en het delen van informatie tussen zorgprofessionals tot de mogelijkheden. Tijdens mijn presentatie vertel ik je hoe teamplay ingezet kan worden om processen te optimaliseren, zodat er voldaan kan worden aan de steeds groter wordende vraag naar goede zorg tegen lagere kosten.  Ook vertel ik je graag over mijn dagelijkse werkzaamheden als Global Marketing Manager van Siemens Teamplay en de belangrijke rol die Technische Geneeskunde daarbij speelt.

Kristian Overduin

Fellow - Technische Geneeskunde

Peter Rosier

Universitair Hoofddocent, Arts Functionele Urologie en Neuro-urologie, Afdeling Urologie, Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Plassen en meten, wat wil je dáár nu van weten?

Veel mensen hebben klachten van urineverlies, moeizamer plassen, veel te vaak plasdrang of terugkerende blaasontstekingen. Steeds meer mensen hebben klachten van de urinewegen die samen gaan met veroudering en of nevenaandoeningen. De functie van de blaas kan afwijkend zijn. De huisarts probeert mensen met deze problemen te managen met conservatieve maatregelen op basis van de symptomen, maar als dat niet goed lukt, worden patiënten verwezen naar de specialist. Symptomen zijn belangrijk maar niet specifiek voor de dysfunctie die er aan ten grondslag ligt. Meten is weten, en een urodynamisch onderzoek is een technisch onderzoek naar de pathofysiologie van de dysfunctie. De druk in en om de blaas wordt gemeten via ingebrachte katheters en patroonherkenning leidt tot diagnose van de dysfunctie. De technische uitdagingen van deze tijd zijn, het beter herkennen en voorkomen van meetartefacten; automatische patroon -herkenning en kwantificering (gradering) van afwijkingen en daarop gebaseerde beslissingsondersteuning; (retrospectieve) big data –analyse, en het streven naar reductie van invasiviteit en verbetering van de precisie van de metingen. Zowel hardware als software ontwikkeling zijn in volle gang in dit uitdagende deel van de geneeskunde.

Nanda van der Stap

Scientist Innovater bij TNO

Why technical medicine is the best preparation for a career in applied technological research

Denk aan momenten in een OK, werkcolleges, of intervisiegroepen. Momenten in je studie waarbij je geconfronteerd werd met het begrip ‘competenties’. Ik neem jullie graag mee door mijn ervaring met deze competenties en hoe ik deze elke dag nodig heb in mijn huidige werk. Sterker nog: waarom ik vind dat elke TNO-er zo opgeleid zou moeten zijn!

   

Roos Blankena

Consultant Healthcare & Strategy bij IG&H

Op weg naar de juiste zorg op de juiste plek: een technische én maatschappelijke uitdaging

Met de snel stijgende zorguitgaven, toenemende arbeidsmarkt problematiek en wachttijden die blijven oplopen staan we met elkaar voor de uitdaging om de zorg ook richting de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden. In Nederland hebben we de ambitie uitgesproken om “de juiste zorg op de juiste plek” te organiseren: oftewel passende zorg dichtbij huis als het kan en verder weg als dat nodig is. In potentie een effectieve manier om betaalbare en toegankelijke zorg te kunnen realiseren. Dit brengt ons als Technisch Geneeskundigen een mooie kans: welke technologie is bewezen effectief om zorg dichtbij huis te leveren? Als consultant brengt het een mooie uitdaging met zich mee: hoe overwinnen we obstakels en zorgen we dat deze ambitie daadwerkelijk gerealiseerd kan worden? Tijdens mijn sessie neem ik jullie mee op weg naar de juiste zorg op de juiste plek. Welke kansen zien we? Welke obstakels komen we in praktijk tegen? Kan de techniek deze obstakels overwinnen en wat is daar nog meer voor nodig? Om deze hersenkraker op te lossen wil ik graag al onze Technisch Geneeskundige kennis bundelen in een interactieve sessie, waar we gezamenlijk nadenken over deze maatschappelijke en technische uitdaging.

Hans Reiber

Medis

Jorrit Boersen

medical writer at Factory CRO

How to use your clinical data in a clinical evaluation

The transition period for the European Medical Device Regulation (MDR) will end in May 2020. The new regulation has an increased focus on post-market clinical follow-up (PMCF). During this session you will learn how to gather your clinical evidence during the post-market phase.

Dennis ter Haar

NEDAP

Robert van Boxtel

Principal Consultant Medical Device Project B.V.

Nieuwe wetgeving voor medische hulpmiddelen – welke impact heeft dit voor ziekenhuizen, gebruikers en ontwikkelaars?

Op 26 mei 2020 is de overgangsperiode van de nieuwe wetgeving op medische hulpmiddelen afgelopen. Fabrikanten moeten dan aan nieuwe wetgevende eisen voldoen. Maar niet alleen zij, ook voor de keten richting de zorginstellingen zijn er nieuwe eisen opgesteld. En: ook ziekenhuizen, die medische hulpmiddelen ontwikkelen voor eigen gebruik, moeten aantonen dat die hulpmiddelen aan de nieuwe eisen voldoen. Met alle bijkomende bewijslast en dus documentatie. Welke rol zou hierin weggelegd zijn voor de technische geneeskundige?

Zaterdag 

Patrick de Wit

Voorzitter Toastmasters Zwolle

"In een korte tijd je verhaal duidelijk overbrengen is nog niet zo makkelijk als het lijkt. En hoe zorg je ervoor dat het verhaal daadwerkelijk aankomt en blijft hangen? In deze workshop gaan we na een korte uitleg hoe je het beste je pitch kunt opbouwen vooral praktisch aan de slag. Ik geef je tips en trucs die je direct tijdens de workshop kunt gebruiken om je pitch te verbeteren."