Team Members Profile

Kicky van Leeuwen

Discussiepanel – AI in de zorg

Artificial intelligence, data science, predictiemodellen. Deze termen zijn niet meer weg te denken uit de zorg. Of nou ja, niet meer weg te denken, we praten er in ieder geval erg veel met elkaar over. Maar in hoeverre zien we dit terugkomen in de praktijk? In deze interactieve sessie in klein gezelschap nodigt Kicky jullie uit ervaringen te delen. Hoe staat het met de adoptie of ontwikkeling van AI in jouw organisatie? Waarom halen zoveel ideeën en oplossingen de klinische praktijk nu niet? Hoe komt dit en wat is de rol van een TG'er hierin? Kicky is technisch geneeskundige en onderzoeker op de radiologie afdeling in het Radboudumc. Ze doet onderzoek naar de klinische validatie en implementatie van AI in de radiologie. In deze rol heeft ze de website www.AIforRadiology.com ontwikkelt ter bevordering van de transparantie in het veld. Daarnaast begeleidt ze de AI implementatie trajecten op de afdeling.

Q-Consult: Jeroen Mol & Astrid Buysse

Een kijkje in de keuken van Q-Consult Zorg door de ogen van vier technisch geneeskundigen.

Mijn naam is Jeroen Mol en ik ben afgestudeerd Technisch Geneeskundige. Ik heb de opleiding in 2019 afgerond en ik heb vervolgens de keuze gemaakt om bij Q-Consult Zorg te werken. Samen met mijn collega, Astrid Buysse, presenteer ik jullie de loopbaan van vier technisch geneeskundigen die binnen onze muren werken. Ieder van hen heeft een ander pad bewandeld, maar zij hebben allemaal wel de verbinding weten te behouden met de implementatie van technologieën in de zorg. Dat doen wij onder andere vanuit het team “Digitalisering in de zorg”, en samen met onze collega’s kijken wij verder dan alleen maar de technologieën en de zorg. Achter een implementatie zit namelijk een geheel veranderkundig en tevens complex vraagstuk verscholen. Mocht je hier meer over willen weten en hier ook meer in willen betekenen? Dan gaan wij graag met jou het gesprek aan.

Jason Voorneveld

Ultrafast ultrasound for the heart and brain

I am a postdoc working in the Biomedical Engineering Department at the Erasmus MC, specializing in high-frame rate ultrasound imaging and blood flow quantification. Ultrasound imaging is a safe, convenient and cost-effective method for medical imaging and diagnosis of disease. However, the best part of modern ultrasound imaging is really its speed – new technological developments have allowed for ultrasound imaging at thousands of frames per second opening up a treasure trove of new applications and possibilities. One such application is blood flow imaging, where we are able to measure blood flow in the heart, vasculature and brain, in ways never-before possible. As part of the consortium for the Medical Delta Program: Ultrafast Ultrasound for the Heart and Brain(UltraHB), I hope to inform of these latest developments, particularly towards blood flow imaging in the heart and greater vessels. The whole UltraHB program will offer diagnostic methods with excellent opportunities to tackle the major existing and evolving healthcare threats, such as heart failure, atherosclerosis and neurological disorders.

Joyce van Loon

Het leven van een Software Consultant bij ChipSoft

Joyce van Loon neemt je mee in haar loopbaan als Technisch Geneeskundige. Welke keuzes heeft ze gemaakt tijdens haar studie en hoe is ze tot het besluit gekomen om als Software Consultant bij ChipSoft aan de slag te gaan. Aan de hand van haar presentatie zal ze laten zien hoe een implementatietraject verloopt en hoe de studie haar helpt bij haar werkzaamheden en het nemen van beslissingen. Ze geeft een kijkje in haar agenda en je krijgt de kans om alles te vragen over de wereld van de Zorg ICT.   ChipSoft heeft als primaire ambitie om innovatieve software te blijven ontwikkelen die iedere zorgverlener ondersteunt en faciliteert om op het juiste moment de juiste zorgt aan de patiënt te leveren. Om die ambitie te verwezenlijken, onderzoeken we voortdurend de mogelijkheden om zorg nog efficiënter te maken, zodat de tijd en middelen optimaal kunnen worden ingezet ten bate van de patiënt. Onze software zorgt dat iedereen in de zorg zich volledig kan richten op zijn kerntaak. Wij hebben een gebruiksvriendelijke totaaloplossing ontwikkeld die elke zorgprofessional ondersteunt, bij elk werkproces in de zorgketen. En die oplossing perfectioneren en vernieuwen we iedere dag.

Ivar Donker

Van ontwikkeling naar schaalbaar eindproduct en de bottlenecks daartussenin.

Ivar is mede-eigenaar van Relitech. Hij studeerde economie aan de hogeschool van Utrecht en is al 15 jaar ondernemer in innovatieve (medische) producten, waarvan de laatste jaren bij een ingenieursbureau dat voor derden ontwikkelt. In deze hoedanigheid heeft hij veel ervaring opgedaan in het ontwikkelen, produceren en certificeren van complexe producten in verschillende categorieën. Relitech ontwikkelt een totaalproduct vanuit de disciplines van software, hardware en elektronica, zoveel mogelijk vanuit bestaande technologieën. Met externe klinische partners wordt een product gevalideerd, waarna direct de slag gemaakt wordt naar maakbaarheid en schaalbaarheid.  De drijfveer van het ontwikkelteam is om producten te ontwikkelen die iets toevoegen op medisch gebied en kostenbesparend zijn. Op het congres vertelt Ivar meer over ontwikkelen op basis van co-creatie met een multidisciplinair team en hoe je een product succesvol opschaalt in een mondiale markt. Dit doet hij aan de hand van een ontwikkeling van een assay platform dat draait op een point of care device.

Laurens Schinkelshoek

Discussiepanel – AI in de zorg

Na mijn studie Natuurkunde heb ik veel verschillende rollen binnen de IT vervuld. Altijd met de focus om techniek voor mensen te laten werken. Twee jaar geleden zagen we binnen het LUMC dat AI (Artificele Intelligentie) een enorme kans biedt voor de zorg, maar dat de drempel om AI daadwerkelijk in te zetten in de kliniek groot was. Binnen de IT-afdeling is toen een team opgericht met als doel: Krijg AI van de wetenschappelijke papers naar de kliniek! We zijn met een team van zeven gedreven datascientists aan de slag gegaan met enthousiaste artsen om de drempels die implementatie in de weg staan te slechten. De kennis die we hierbij op doen over de toepassing van AI in de zorg delen we graag: https://cairelab.nl. Ik werk als datascientist aan de ontwikkeling van nieuwe AI-producten. Daarnaast begeleid ik startups waarvan we de oplossing in het LUMC valideren en/of implementeren. Het is spannend werk omdat alles nieuw is, zowel voor zorg professional, de startup als de IT afdeling.   In een interactieve sessie ga ik graag met je in gesprek over de kansen en valkuilen van AI in de zorg. Na een korte introductie van het veld gaan we met elkaar in gesprek aan de hand van stellingen zoals: Kan AI volgens jou waarde toevoegen voor de patiënt? En: Wat zie je als de grootste valkuil voor AI in de zorg?

Cathy van Beek

De duurzame transitie van de zorg.

Cathy van Beek is ruim 20 jaar zorgbestuurder (SMK, NZa, Radboudumc en sinds de oprichting van ‘Leading Sustainable Health Care’ in 2018 o.a. voorzitter van het bestuur van AkwaGGZ). Ze heeft inmiddels een dubbelfocus in wat haar drijft: vanaf de start van haar loopbaan als verpleegkundige was het patiëntbelang en de rol van de patiënt als partner haar alfa en omega en gedurende het laatste decennium is daar de zieke staat van de planeet prominent bijgekomen. Ze verbindt beide uitgangspunten met passie tot één geheel in haar opdracht van het Ministerie van VVS als Kwartiermaker Duurzame zorg. Met deze opdracht (2 dgn./week) vergroot ze de vergroening van de zorg. Ze appelleert aan de verantwoordelijkheid van zowel zorgbestuurders, (zorg)professionals als zorgverzekeraars, banken en bedrijven om kleur te bekennen en met welke groene belofte ze aan de slag gaan. Inmiddels hebben meer dan 250 organisaties/bedrijven de Green Deal Duurzame Zorg ondertekend. Zij is ambassadeur Zorg van MVO-Nederland, bestuurder van het Platform Duurzaam Gebouwd en is lid van de ProgrammaCie ‘Klimaat en Gezondheid’ van ZonMw. In 2017 was ze de hoogste nieuwe binnenkomer op de top 100 groene denkers en doeners van de Trouw. Bij haar afscheid van het Radboudumc werd ze geridderd vanwege haar verdiensten voor patiënt, professionals en planeet.

Marleen Groenier

De Technisch Geneeskundige

Technologie is niet meer weg te denken uit de zorg en technologische ontwikkelingen bieden kansen om ziekte eerder te diagnosticeren door bijvoorbeeld combinaties van geavanceerde beeldvormingstechnieken. Automatisering met behulp van technologische tools wordt ingezet om het werk eenvoudiger en sneller uit te kunnen voeren. Echter, hierin schuilt een paradox: hoe meer de complexiteit van de technologie verborgen is, hoe groter de expertise van de professional moet zijn die er mee werkt. Zonder gedegen inzicht in de onderliggende technologische principes van de apparatuur waar gezondheidszorgprofessionals mee werken liggen medische fouten op de loer. Tijdens het TiiM congres legt Marleen Groenier, human factors onderzoeker bij het Technisch Medisch Centrum van de Universiteit Twente, uit welke kloof er ontstaan is tussen het technologische en het medische domein en hoe de Technisch Geneeskundige deze kloof overbrugt. Wat is er nodig om technologie op een effectieve, efficiënte en veilige manier in te zetten in de zorg? En hoe zorgen we dat zorgprofessionals daarop voorbereid zijn?

Karianne Lindenhovius

Valkuilen en succesfactoren van MedTech innovaties

Karianne is mede-oprichter van ArthroSave. Ze studeerde Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft en werkt 25 jaar in innovatie en business development, waarvan 10 jaar bij Philips, 10 jaar bij het UMC Utrecht en de laatste jaren voor ArthroSave. Ze heeft bekendheid in het veld van medtech innovaties gekregen door het opzetten van Pontes Medical in 2006, een samenwerking tussen UMC Utrecht, AMC en VUmc om medtech innovaties te versnellen. Pontes Medical identificeert ideeën uit de klinische praktijk en realiseert in samenwerking met het bedrijfsleven daadwerkelijk innovaties die middels een licentie aan de industrie worden overgedragen.   In 2014 werd ze verkozen tot de ingenieur van het jaar vanwege haar innovatief vermogen, ondernemerschap, technische kennis en gedrevenheid om concrete resultaten met maatschappelijke impact te behalen. Haar drijfveer is om producten te ontwikkelen waar patiënten echt iets aan hebben. Daarom zet Karianne zich volledig in voor het succes van ArthroSave.   Op het congres vertelt Karianne meer over de valkuilen en succesfactoren van technische innovaties in de zorg. Met haar uitgebreide ervaring zal ze komen tot concrete voorbeelden en handvatten voor een TG'er in de praktijk.

Wouter Keijser

Medisch Leiderschap voor de Technisch Geneeskundige

Net een jaar geleden promoveerde Dr. Wouter Keijser MD op het gebied van professionalisering ten tijde van zorgtransformatie, vanuit de UT vakgroep Change Management & Organization Behaviour. Zijn onderzoek richtte zich onder meer op het ontstaan van het fenomeen van medisch leiderschap, wat het inhoudt en hoe dit leiderschap anno nu het beste kan worden ontwikkeld. Wouter Keijser is een ervaren zorgtransformatie architect en facilitator van cultuurverandering. Zijn werk richt zich in het bijzonder op complexe interdisciplinaire innovatie-/implementatieprogramma's in zorgregio's, waarbij e-health vaak een belangrijke rode lijn vormt. Vanuit de UT en in samenwerking met zowel zorg-georiënteerde UT-collega's en -studenten als partners daarbuiten begeleidt Keijser de oprichting van de School of Regional Healthcare Transformation (zie: SoRHT). Naast zijn academische onderzoek en onderwijs op het gebied van leiderschapsontwikkeling, begeleidt Wouter organisaties, teams en individuele managers, bestuurders en andere professionals in de omslag van 'mindset' die nodig is voor een effectieve transformatie in de zorg (zie: hier).   Terwijl scholing in de geneeskunde iemand voorbereidt op het omgaan met complexe medische problemen, geeft ontwikkeling van 'medisch leiderschap' artsen de mogelijkheid om uitdagingen van zorgtransformatie effectief aan te gaan: in verbinding met anderen. Technische Geneeskunde is een vak dat aan het pionieren is binnen de gezondheidszorg, en heeft een belangrijke rol in het implementeren van nieuwe technologieën. Tijdens zijn presentatie, zal Keijser dieper ingaan op het fenomeen medisch leiderschap en wat het voor de Technisch Geneeskundige kan brengen. De Zorgtransformatie – De Vodcast (en de rol van 'leiderschap' daarin): hier.

Ad-Just Bouwman en collega’s

MAKE THE MOST OF NOW

De basis van improvisatiecomedy als mindset voor succesvol samenwerken.
Maximaal aantal deelnemers 18-20
Bij improvisatietheater springen wij op het podium met helemaal niks en weten er toch altijd leuke en creatieve scenes te spelen. Ik zeg nu ‘met helemaal niks’ maar dat is niet helemaal waar, we hebben natuurlijk elkaar.  Wij vertrekken vanuit de ‘positieve mindset’  Dat wil zeggen -we stappen in vertrouwen uit de comfortzone-, -blijven elkaar en onszelf  ten alle tijde waarnemen- en -gaan dankbaar om met elkaars ideeën-.  Dit zijn principes die je ook in het dagelijks leven kunnen helpen om effectief te communiceren en constructief samen te werken. We dagen je 30 April graag uit om je eigen ‘positieve mindset’ te onderzoeken. We vertellen iets over onze filosofie maar bovenal wordt het een actieve workshop waarbij we jullie ervaring centraal stellen en er valt waarschijnlijk ook nog een hoop te lachen! Tot dan!

Peter-Paul Verbeek

Medische technologie en de grens van de mens

Zorg en technologie hebben een complexe relatie. Aan de ene kant kan de zorg niet zonder: alleen met behulp van technologie is het mogelijk om diagnoses te stellen en patiënten te behandelen. Maar aan de andere kant mag de zorg niet te technologisch worden. Nu algoritmes soms beter dan mensen in staat zijn om kankercellen te herkennen op foto's, en nu robots soms beter kunnen opereren dan chirurgen, ontstaat de vraag waar de balans ligt tussen mens en technologie. In zijn lezing gaat Peter-Paul Verbeek op zoek naar de grens tussen mens en techniek. De feitelijke grens: hoeveel techniek kunnen we aan de mens toevoegen voordat de mens via cyborg overgaat tot robot? Maar ook de ethische grens: welke waarden zijn in het geding bij technologie in de zorg, en hoe kunnen we die waarden zo goed mogelijk verbinden met het ontwerp, de inbedding en het gebruik van medische techniek? Om dat uit te werken, zal Peter-Paul ons meenemen in de 'Aanpak Begeleidingsethiek' die hij de afgelopen jaren heeft ontwikkeld en die ook in de zorg veel wordt toegepast.

Philips: Mark Mol

Monitoring van patiënten binnen en buiten het ziekenhuis

Met de Philips Healthdot sensor kunnen zorgverleners hun patiënten binnen en buiten het ziekenhuis monitoren. De zorgverlener kan via verschillende eHealth platformen, zoals Engage, de meetgegevens inzien. De sensor meet ademhalingsfrequentie, hartslag, activiteit en lichaamshouding van een patiënt. Deze vitale gegevens worden 14 dagen lang, elke vijf minuten gemeten en naar de zorg instelling gestuurd.

De nieuwe sensor is ontwikkeld om de transitie van zorg in het ziekenhuis naar de thuissituatie mogelijk te maken. Philips wil zorgverleners ondersteunen om in het regionale zorgnetwerk van ziekenhuizen, huisartsen en VVT-instellingen patiënten de juiste zorg op de juiste plek te kunnen bieden. Tijdens het TiiM congres gaat Mark Mol, werkzaam als Business Development Manager bij Philips VitalHealth, met jullie in gesprek over de laatste innovaties op het gebied van monitoring. Ontdek hoe slimme oplossingen zorgverleners kunnen ondersteunen bij de zorg en behandelbeslissingen voor hun patiënten op afstand.

KINASE: Erik Golback & Wessel Fuijkschot

De rol van TG in de tak van zorgconsultancy

KINASE is een jong en fris zorgconsultancy kantoor dat zich vooral focust op de implementatie op de klinische werkvloer. Onze overtuiging is dat zorgprofessionals die zelf ervaring hebben op de werkvloer de sleutel zijn voor een goede landing van nieuwe (innovatieve) projecten in de zorg. KINASE heeft dan ook enkel artsen en technisch geneeskundigen in dienst als consultant. Naast de consultancy tak bieden we ook flexibele ondersteuning aan zorgorganisaties middels Young KINASE, waar studenten geneeskunde en Technische Geneeskunde/Klinische Technologie werken. Wessel Fuijkschot is directeur en mede-oprichter van KINASE, Erik Golbach is net afgestudeerd Technisch Geneeskundige en vanaf maart begonnen als zorgconsultant. Beiden zullen zij hun eigen kijk geven op de rol van een TG in de tak van zorgconsultancy en bij het vernieuwen van het zorglandschap. Naast Erik werken Lidy Kuster, Sophie Ligtenstein en Bob Nijendijk ook als technisch geneeskundigen bij KINASE, en zijn we altijd op zoek naar nieuw talent!

Aalt Bast

De kok is de farmacoloog van de toekomst

Stel, je krijgt als wetenschapper een zak met geld, onbeperkte tijd en personeel. Welk onderzoek zou je dan doen? Prof. Aalt Bast wil aantonen dat de scheidslijnen tussen geneesmiddelen, voeding en vergif niet meer van deze tijd zijn. Bast waarschuwt alvast, hij droomt niet van een klein experimentje maar van iets groots en meeslepends. Hij wil de schotten tussen geneesmiddelen, voeding en vergif neerhalen. "Nu zijn het drie verschillende werelden met hun eigen wetgeving, beroepen en toezichthouders. Maar de overlap tussen de drie blijkt steeds groter."   Zo dient voeding tegenwoordig vaak als vervanging van geneesmiddelen. De kok is de farmacoloog van de toekomst, zegt Bast. "Denk aan diabetespatiënten die geen geneesmiddelen meer hoeven te slikken als ze een stuk gezonder eten, met meer groente en fruit. Of aan tomatenextract dat de bloedvaten soepel houdt en goed is voor de bloedsomloop. Aan de vezels in gerst en haver die het cholesterol op peil houden. Ik kan zo nog wel even doorgaan."

LAD met Anne Marie Hopmans

CAO voor dummies

Werk je als klinisch technoloog in dienstverband, dan val je onder een cao. Welke arbeidsvoorwaarden zijn daarin geregeld? Hoe word je bijvoorbeeld ‘ingeschaald’? Wat zijn je doorgroeimogelijkheden? En hoe zit het met de arbeidstijden en het draaien van diensten? Arbeidsjurist Anne Marie Hopmans van de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) geeft je tijdens de workshop antwoord op deze en andere vragen. Op zoek naar een nieuwe, of misschien wel je eerste baan? Ook dan is deze workshop heel handig. Je krijgt namelijk praktische tips bij het aangaan van een arbeidscontract. Waar kun je bijvoorbeeld wel of niet over onderhandelen? En kan het kwaad om een concurrentiebeding af te spreken?

Lex van Loon

Space Medicine in Australië
Lex studeerde tussen 2007-2013 Technische Geneeskunde aan de Universiteit Twente. Na het behalen van zijn master diploma - Medical Sensing and Stimulation - start hij als docent/ onderzoeker bij dezelfde opleiding. Hier is hij verantwoordelijk voor het cardiovasculaire onderwijs en doet hij zijn promotieonderzoek in nauwe samenwerking met de intensive care van het RadboudUMC. Begin 2020 behaalt hij zijn doctoraal, titel van het proefschrift is; ‘The role of venous return in organ perfusion’. Inmiddels werkt Lex als Technisch Geneeskundige aan de Australian National University in Canberra, Australië. Hier geeft hij onderwijs aan de medische faculteit en heeft een postdoc positie. Zijn onderzoek bestaat uit; long-read sequencing, nieuwe behandelingen van COVID-19, de ontwikkeling van medische ‘digital-twins’ en space medicine.   Hoe beland je als Technisch Geneeskundig met een gezin van 4 aan de andere kant van de wereld om onderzoek te doen naar space medicine? Lex legt het uit. Tevens zal hij dieper ingaan op de rol die wiskundige modellen kunnen spelen in het ondersteunen van medici. Zijn onderzoek richt zich o.a. op het voorspellen van wie er fit genoeg is om een ruimtereis te maken. Deze reizen zullen namelijk in de nabije toekomst niet alleen meer voorbehouden zijn voor fitte en goed getrainde astronauten.  

Anouk van der Schot

De Green Paper, een urgente oproep van jonge zorgprofessionals voor Groene Zorg

Ik ben momenteel als afgestudeerd technisch geneeskundige aan het werk in het Radboudumc. Op de foetale therapie zet ik me in voor het optimaliseren van de foetale therapie, middels het gebruik van bestaande en nieuwe technieken. Naast dat ik tijdens dit werk streef naar een steeds betere zorg voor het ongeboren kind, zet ik me ook graag breder in voor de gezondheidszorg van de toekomst. Om die reden ben ik begin vorig jaar aangesloten bij Werkgroep Zorg 2025. Een van de thema's die binnen deze werkgroep centraal staat is de Groene Zorg, een thema die ook erg aansluit bij mijn persoonlijke passie voor duurzaamheid. Als zorgprofessionals zetten we ons in voor gezondheid. Paradoxaal genoeg is de zorg verantwoordelijk voor 7% van de totale CO2-uitstoot in Nederland, flinke vervuiling door niet-recyclebaar afval op grote schaal en medicijnresten in afvalwater. Daarom hebben we met de werkgroep een Green Paper geschreven. In deze Green Paper vragen we aandacht voor het vervuilende aspect van de zorg. Er zijn tal van initiatieven waaruit blijkt dat de zorg duurzamer kan worden geleverd. Daarom doen we een oproep aan alle betrokken partijen in de zorg om nú een transitie naar duurzame zorg te realiseren.

Koen Merkus

De CO2-footprint van de zorg

Ik heb een achtergrond in Technische Natuurkunde aan de TU Eindhoven en werk nu sinds een aantal jaar bij Gupta Strategists. Tijdens mijn studie Technische Natuurkunde merkte ik dat ik het leuk vind om over complexe fundamentele problemen na te denken, maar ook dat ik veel motivatie haal uit projecten met een medische component. Vanuit mijn persoonlijke passie voor duurzaamheid heb ik bij Gupta een onderzoek naar duurzaamheid in de gezondheidszorg opgezet. Het aandeel van de gezondheidszorg aan de vervuiling is namelijk fors. Uit ons onderzoek bleek dat 7 procent van alle CO2-uitstoot te herleiden is naar de zorg. Met het ambitieuze doel van 49% CO2-reductie per 2030 en 95% CO2-reductie in 2050 is het van belang om te weten hoe groot die CO2-voetafdruk van de zorg is, en wat de belangrijkste vervuilers zijn. Tijdens mijn presentatie zal ik onder andere uitgebreid ingaan op ons onderzoek. Aangezien dit een onderwerp is dat (nog) weinig uitgelicht wordt in het curriculum van (technische) geneeskunde, hoop ik je inzichten te geven in dit steeds belangrijker wordend thema. Tot dan!

Ad-Just

Ad-Just Bouwman werkt als acteur, comedian, en dagvoorzitter voor ons. Hij studeerde Musicaltheater en Theaterdocent aan de Fontys Hogescholen in Tilburg. In 2007 won hij de zoektocht naar een nieuw lid van het comedy-programma ‘De Lama’s’ van BNN, speelde hij zo’n 480 keer de rol van Victor Versteegen in de musical ‘Soldaat van oranje’, was hij te zien als ‘Pelikaanman’ in ‘de Leeuwenkuil’ bij ZAPP, werkte hij in de muziektheatervoorstelling ‘Club Silenzio’ 3 jaar samen met onder andere het cabaretduo ‘Yentl en de Boer’ en momenteel wordt hem vaak de vraag gesteld: Ben je nou ‘Cor’ of ‘Don’? Cor dus; van Corendon. Sinds 2007 levert hij met zijn bedrijf ToAdjust maatwerkcomedy voor organisaties. Ook is hij oprichter en lid van het gezelschap ‘Comedy Cowboys’, waar hij samen met zijn vakgenoten improvisatiecomedy in het theater speelt. Zijn missie is om mensen gelukkiger te laten werken door ze om zichzelf te laten lachen. Zo ook voor ons gaat hij zijn missie inzetten om 30 april een dag te maken om niet te vergeten. Voor meer informatie klik hier

Lisette Raasing

Pim Hendriks op LinkedIn“Als technisch geneeskundige vind ik het een uitdaging om technologie optimaal te benutten. Momenteel focus ik mij op de implementatie van nieuwe technologie. Daarnaast zit ik sinds dit jaar in de congrescommissie voor de beroepsgroep technische geneeskunde. Het TiiM congres is elk jaar een leuk evenement om geïnspireerd te raken door elkaar en om te netwerken. Als voorzitter vind ik het een eer sturing te mogen geven aan een gezellig en gemotiveerd team, en kijk ik er naar uit om deze samenwerking met een leuk evenement af te sluiten. Wij zitten vol inspiratie en hopen dit in het najaar van 2020 met jullie te mogen delen.”

Sanne Feiner

Pim Hendriks op LinkedInWanneer men in het ziekenhuis binnenloopt is technologie al direct aanwezig. Zo worden innoverende technieken gebruikt om u beter te kunnen helpen. In het ziekenhuis, via technieken als MRI, CT, etc., maar ook thuis door middel van telemonitoren. Als 24-jarige masterstudent ben ik nog druk bezig met het ontwikkelen van mijzelf in het werkveld van Technische Geneeskunde. Topics die mij nu het meest interesseren: TechMed en de invloed van leefstijl op verschillende ziektebeelden. Ik zie er enorm naar uit om hét Technische Geneeskunde evenement te organiseren: Technical innovations in Medicine 2021 (TiiM!). Hier hoop ik mede-TG, u en bedrijven meer te leren over ons prachtige ontwikkelende beroep. Als secretaris zal ik structuur, enorm veel enthousiasme, een open-mind en positieve ondersteuning toevoegen aan de organisatie. Naast mijn werk bij TiiM ben ik bezig met mijn afstudeeropdracht op de afdeling Geriatrie in het Radboudumc waar ik mij bezig houd met complexiteit analyses van hemodynamische signalen in cognitive achteruitgang. ”

Mathijs van Schie

Pim Hendriks op LinkedIn“De zorg is onlosmakelijk verbonden met technologie, en de ontwikkeling van die technologie gaat razendsnel. De zorg moet dus mee met deze technologische ontwikkelingen, maar dit moet wel veilig en effectief gebeuren. Daarnaast bieden alle technologische ontwikkelingen volop kansen om onderzoek in de zorg uit te voeren en te verbeteren. In mijn werk als technisch geneeskundige combineer ik mijn kennis van de technologie en geneeskunde om samen met artsen en ingenieurs beter onderzoek te kunnen doen naar hartritmestoornissen. In mijn promotieonderzoek in het Erasmus MC focus ik me op boezemfibrilleren, dé cardiovasculaire epidemie van de 21e eeuw, door het uitvoeren en analyseren van complexe metingen van de geleiding van het hart tijdens openhartoperaties. Daarnaast zet ik me dit jaar in als penningmeester van het TiiM congres 2020, waar ik vol naar uit kijk.”

Joep Eijkenduijn

Joep Eijkenduijn op LinkedIn "In alle gebieden van de geneeskunde is er behoefte aan de professional die kan helpen de brug te slaan tussen de arts en de industrie. Van de behandeltafel tot aan het eerste productdesign. Dat vind ik het mooie aan ons vakgebied. Overal wordt de impact van de Technisch Geneeskundige gemerkt en ik ben trots hier onderdeel van te zijn. Ik heb de laatste jaren de gelukkige gelegenheid gehad op verschillende vlakken een bijdrage te leveren aan het inzetten van innovaties en te helpen de zorg te verbeteren met techniek. Van MRI geleide ablaties en augmented reality educationtools tot het ontwikkelen van noodbeademingsapparatuur tijdens de coronacrisis. Op dit moment ben ik aan het afstuderen bij HollandPTC, de protontherapie kliniek in Delft. Mijn doel is de ervaringen en kunde van alle soorten professionals bij elkaar te brengen om zo tot onverwachte en innovatieve oplossingen voor complexe problemen te komen. Deze mindset wil ik ook inzetten bij de organisatie van het TiiM congres 2021! Als commissaris PR wil ik zoveel mogelijk mensen weten te betrekken bij dit mooie evenement en wie weet ontstaat er een onverwachte connectie waarmee we samen weer de zorg een stap vooruit brengen!"

Eva Kleinveld

Pim Hendriks op LinkedIn“Zorg kan altijd beter en we leven in een wereld waar de technologie zich enorm snel ontwikkelt. Met zijn allen gaan we de komende jaren nog zo veel meer kennis vergaren en ik denk dat de kennis van een technisch geneeskundige niet meer weg te denken wordt. Ik ben mij goed bewust van wat een TG'er als toegevoegde waarde heeft in de medische én bedrijven wereld. Ik ben constant op zoek naar uitdagingen en mijn grootste uitdaging van komend jaar wordt uitzoeken waar en hoe ik mijn kennis en kunnen het liefst wil inzetten. Naast dat ik aan het afstuderen ben vind ik het ook een mooie uitdaging om samenwerkingen aan te gaan, zodat we weer een mooi congres voor Technical innovations in Medicine kunnen realiseren.”  

Roos Edgar

𝔼𝕖𝕟 𝕒𝕟𝕕𝕖𝕣 𝕝𝕖𝕥𝕥𝕖𝕣𝕥𝕪𝕡𝕖 𝕠𝕡 𝕃𝕚𝕟𝕜𝕖𝕕𝕀𝕟 𝕘𝕖𝕓𝕣𝕦𝕚𝕜𝕖𝕟 - 𝕄𝕦𝕝𝕝𝟚𝕞𝕖𝕕𝕚𝕒 "Wat ik leuk vind aan de vele technologieën in de zorg is de vertaling ervan naar klinische impact en relevatie. En ook: hoe kunnen we ervoor zorgen dat de medische en technische kant van het ziekenhuis samensmelten en daardoor een krachtiger geheel worden? In dit evenwicht ben ik graag de kennisoverbrenger, of vind ik met creativiteit nieuwe toepassingsgebieden van technologieën. Welke richting het precies gaat worden hoef ik gelukkig nog niet te weten, aangezien ik eind 2021 afstudeer. Per december begin ik met afstuderen op de Urologie in het St. Antonius ziekenhuis Nieuwegein, waar ik me verder kan ontwikkelen als technisch-medisch deskundige. Daarnaast kijk ik uit naar het TiiM congres 2021, waarbij ik spreker coördinator ben!”

Nariç Danisman

Pim Hendriks op LinkedInMomenteel ben ik werkzaam als Medical Educator. Ik haal passie uit het overdragen van kennis, zorgen voor een goede leeromgeving en het inspireren van studenten. Wat voor invloed een goed verhaal kan hebben is niet te onderschatten. Ik geloof erin dat iedereen, zo nu en dan, een inspirerend verhaal kan gebruiken als extra steun. Ik wil ervoor zorgen dat wij allemaal geïnspireerd kunnen raken. Als sprekerscoördinator verzeker ik dat het volgende congres leuk, leerzaam en vooral inspirerend zal zijn!”

Lars Bannink

Pim Hendriks op LinkedIn“Goede zorg bestaat onder andere uit een gebalanceerde levensstijl; mentaal en fysiek, daar ben ik van overtuigd. Uiteraard heeft een toename in specialistische vakkundige zorg, kennis, onderzoek en technologische innovaties de algemene gezondheid en kwaliteit van leven enorm doen stijgen. Komend jaar zal ik gaan afstuderen op de Sportgeneeskunde in het AMC, waarbij we de MRI zullen inzetten voor preventie onderzoek in kuitspier blessures bij Nederlandse basketballers. Op deze afdeling hoop ik mijn interesse in de sport en de techniek te kunnen combineren om blessures van (top) sporters vroegtijdig in kaart te kunnen brengen. In het komende TiiM congres zullen niet alleen medisch technologische ontwikkelingen centraal staan, maar focussen we ons ook op duurzame zorg voor medische professionals en de patiënten!”  

Abel Swaan

Promovendus, Urologie en Biomedical Engineering&Physics, Amsterdam UMC
Abel Swaan is in de laatste fase van zijn PhD-onderzoek. In zijn onderzoek wordt real-time, maligne prostaatweefsel onderscheiden van benigne weefsel middels laserlicht. Daarnaast ontwikkelt hij patiënt-specifieke 3D-geprinte boormallen voor pedikelschroeven bij de orthopedie in het UMC Utrecht. Sinds 2014 is hij betrokken bij de ontwikkeling van de beroepsgroep en de beroepsvereniging NVvTG; een aantal jaren als bestuurslid en nu als lid van de ledenraad. Ook heeft hij, samen met de Jonge Specialist en de Federatie Medische Specialisten, een competentie- set technologische innovatie ontwikkeld voor de medisch-specialistische vervolgopleidingen.

Martijn van Mourik

TG, Hartcentrum Amsterdam UMC
Als technisch geneeskundige heeft Martijn van Mourik een brede interesse in technologie, maar met name de combinatie met geneeskunde boeit hem als geen ander. Als oud-voorzitter van de NVvTG is hij nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de beroepsgroep en de beroepsvereniging. Hij is aan de Universiteit van Amsterdam gepromoveerd op de transcatheter aortaklepvervanging. Nu is hij werkzaam in het hartcentrum van de Amsterdam UMC. Hier houdt hij zich bezig met innovaties op het gebied van eHealth, beeldvorming, uitkomstvoorspelling.

Annemijn Jonkman

Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde

Terugblik: 10 jaar NVvTG

Annemijn zal na de opening het congres aftrappen met een terugblik op 10 jaar TG in het werkveld, de ontwikkeling van de NVvTG en kansen voor de toekomst.

Jaap Harlaar

Opleidingsdirecteur Klinische Technologie & Technical Medicine ; Medical Delta ; LUMC Leiden, TUDelft, ErasmusMC Rotterdam & Hoogleraar klinische biomechatronica ; Afdeling BioMechanical Engineering, TUDelft

De opleidingen Klinische Technologie & Technical Medicine in de LDE

In 2014 ging de bachelor opleiding Klinische Technologie (KT) van start in de LDE : de samenwerking tussen LUMC Leiden, de Technische Universiteit Delft en het Erasmus MC in Rotterdam (tezamen : de LDE) . De opleiding is een equivalent van de opleiding Technische Geneeskunde verzorgd door de Universiteit Twente sinds 2003. In 2017 is bij de LDE ook de 3 jarige master Technical Medicine (TM) gestart. De opleiding KT/TM richt zich op het opleiden van innovatieve zorgprofessionals met geïntegreerde expertise vanuit de geneeskunde en de technische wetenschappen. In een omgeving waarin de kaders van ingenieurs en arts al sinds mensenheugenis bestaan behoeft de rol en profilering van de klinisch technoloog steeds uitleg, ondanks dat van de opleiding in Twente al 10 jaar technisch geneeskundigen afstuderen. Langzaam maar zeker (oa met hulp van de wet BiG) wordt het profiel en de rol van de klinische technoloog / technisch geneeskundige in het werkveld steeds duidelijker. Het LUMC Leiden, TUDelft, ErasmusMC Rotterdam werken op gebied van medisch technisch onderzoek samen in de Medical Delta, waarvan de  onderzoeksprogrammas herkenbaar zullen zijn als  "coleur locale" bij het invullen van het laatste jaar van de studie.

Jonne Doorduin

Assistant Professor – Technisch Geneeskundige, Radboudumc (afdeling Neurologie)

De technische geneeskundige: van niks tot netwerk

Jonne Doorduin is technisch geneeskundige op de afdeling neurologie van het Radboud UMC. Hij is hier sinds kort assistant professor en doet onderzoek naar respiratoire spierfunctie. Hij ontwikkelt en evalueert nieuwe technologieën voor diagnostiek en therapeutische strategieën die de kwaliteit van leven verbeteren bij patiënten met respiratoire spierzwakte. Tijdens TiiM vertelt hij over het werk dat hij doet en het neemt hij je mee langs het carrièrepad dat hij als technisch geneeskundige heeft bewandeld.

Tim Leiner

Radioloog en Hoogleraar Cardiovasculaire Radiologie, UMC Utrecht

Artificial Intelligence in de Cardiovasculaire Radiologie

Naast zijn werk als radioloog houdt prof. Tim Leiner zich bezig met de ontwikkeling en klinische implementatie van nieuwe technieken om hart en bloedvaten beter en gedetailleerder in kaart te brengen. Gedurende de presentatie bespreekt hij zijn visie op de impact van AI op alle facetten van het beeldvormingsproces. Hierin zal de cardiovasculaire beeldvorming als uitgangspunt genomen worden.

Judith olde Heuvel

Promovendus/Technisch Geneeskundige op de Nucleaire Geneeskunde in het Antoni van Leeuwenhoek

De eerste stappen als Technisch Geneeskundige: van pelvic organ prolapse naar prostaatkanker; same area, different gender…

Van een prijs voor prolaps onderzoek naar een promotieonderzoek over prostaatkanker. Ik vertel je over mijn eerste ervaringen als technische geneeskundige. 10 jaar TG omvat namelijk ook de recent afgestudeerden, degene die hun eerste stappen zetten in het werkveld. Wat ga je doen met je carrière terwijl er vele pioniers voor je zijn geweest? En hoe profileer je jezelf als technische geneeskundige tijdens je promotieonderzoek?

Linda de Wit – van der Veen

Technisch Geneeskundige – (coördinatie wetenschap, klinische uitvoering ImmunoPET en SIRT, coördinator nieuwe technologieën)

Technisch Geneeskundige – van PhD naar de kliniek

Na het afronden van TG in 2009 ben ik doorgestroomd in een PhD traject op de afdeling Nucleaire Geneeskunde van het LUMC. Op een gegeven moment ben je Doctor en wat ga je dan doen... Via verschillende functienamen Postdoc, Senior Postdoc, Fysicus, kan ik me eindelijk 10 jaar later Technisch Geneeskundige in het AVL noemen. Mijn gemiddelde week bestaat nu uit kliniek en wetenschap, maar ook uit management overleg, MDO’s, artsenbesprekingen, initiatie bijeenkomsten en scholing geven.

Merel Boers

Director & Research officer bij Nico.lab

Technique, Medicine, and a start-up?

Met je TG skills impact maken in de zorg, wie wil dat nou niet? Ik koos ervoor om met collega's een venture Nico.lab op te richten dat ons onderzoek sneller naar de artsen zou brengen. Leuk traject: Yes! Rollercoaster? Oh Yes! Ik zal vertellen over hoe onze techniek nu in verschillende ziekenhuizen gerealiseerd wordt, over alle obstakels, en hoe we van een klein clubje onderzoekers zijn uitgegroeid tot een bedrijf met beursgang in het zicht.

Kristian Overduin

Fellow Technisch Geneeskundige, Radiologie & MITeC operatiekamers, Radboudumc & algemeen bestuurslid Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde

TG, met beleid

Beleid loopt vaak achter op de praktijk. Dit merken we in de ontwikkeling van een nieuw beroep en de innovaties waar we dagelijks mee werken. Aan de andere kant biedt een jonge beroepsgroep waarvan de rol nog volop in ontwikkeling is, juist veel kansen om die rol mede vorm te geven. Ga de uitdaging aan!

Hans Mekenkamp

Partner en adviseur bij MedicalPHIT

Hoe volwassen is IT in 'Imaging' en een aantal trends!

In de diagnostiek met name beeldvorming speelt IT een steeds belangrijker rol. Of het nu gaat om het digitaliseren van de apparatuur en de processen of het toepassen van nieuwe technologie zoals Artificial Intelligence. In de presentatie gaan we dieper in op het HIMSS Diagnostic Imaging Adoption Model dat in 8 niveaus laat zien wat de status is van IT adoptie in een ziekenhuis. Een goede basis om een aantal trends de revue te laten passeren.  

Rick Bezemer

Senior Scientist bij Philips Research

Innovaties in de perinatale zorg – nieuwe sensoren, meer data, en slimmere algoritmes

Een overzicht wordt gegeven van de trends en innovaties op het gebied van patiëntbewaking en -zorg, waarin de neonatale intensive care als basis genomen wordt, en parallellen getrokken worden met de volwassenen zorg. Er zal ingegaan worden op nieuwe sensortechnologieën, en hoe die mogelijk de beslissingsondersteuning kunnen versterken, en er wordt ingegaan op de voorspellende waarde van data en hoe dit ingezet kan worden om klinische complicaties te voorkomen en zorgroutines te optimaliseren. Tevens wordt besproken hoe nieuwe sensoren, data infrastructuren en zorgdashboards, en slimme algoritmes kunnen helpen bij het bewaken van patiënten buiten de muren van het ziekenhuis.

Annelinde Veen

Global Marketing Manager teamplay - Siemens Healthineers, Erlangen, Duitsland

Get the most out of your Imaging data with teamplay!

Digitalisering in de gezondheidszorg zorgt ervoor dat we toegang krijgen tot veel meer data. Maar hoe maak je succesvol gebruik van deze data? Teamplay begon enkele jaren geleden als een platform om zorgprofessionals toegang te geven tot operationele data die verscholen zit achter de prachtige klinische beelden. Inmiddels groeit het aantal applicaties hard en behoort ook benchmarken en het delen van informatie tussen zorgprofessionals tot de mogelijkheden. Tijdens mijn presentatie vertel ik je hoe teamplay ingezet kan worden om processen te optimaliseren, zodat er voldaan kan worden aan de steeds groter wordende vraag naar goede zorg tegen lagere kosten.  Ook vertel ik je graag over mijn dagelijkse werkzaamheden als Global Marketing Manager van Siemens Teamplay en de belangrijke rol die Technische Geneeskunde daarbij speelt.

Paulien Stegehuis

Strategist bij Gupta Strategists

Strategy consulting in de zorg

Gupta Strategists ondersteunt bedrijven en instellingen in de gezondheidszorg bij strategische vraagstukken en het structureel verbeteren van hun prestaties. Opdrachtgevers van Gupta zijn zorginstellingen, zorgverzekeraars, toezichthouders en financiers. Gedurende Paulien haar presentatie neemt ze je mee met haar afwegingen om te kiezen voor een carrière in strategy consulting, wat haar werk inhoudt en hoe ze met Gupta bijdragen aan innovatie in de zorg.

Peter Rosier

Universitair Hoofddocent, Arts Functionele Urologie en Neuro-urologie, Afdeling Urologie, Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Plassen en meten, wat wil je dáár nu van weten?

Veel mensen hebben klachten van urineverlies, moeizamer plassen, veel te vaak plasdrang of terugkerende blaasontstekingen. Steeds meer mensen hebben klachten van de urinewegen die samen gaan met veroudering en of nevenaandoeningen. De functie van de blaas kan afwijkend zijn. De huisarts probeert mensen met deze problemen te managen met conservatieve maatregelen op basis van de symptomen, maar als dat niet goed lukt, worden patiënten verwezen naar de specialist. Symptomen zijn belangrijk maar niet specifiek voor de dysfunctie die er aan ten grondslag ligt. Meten is weten, en een urodynamisch onderzoek is een technisch onderzoek naar de pathofysiologie van de dysfunctie. De druk in en om de blaas wordt gemeten via ingebrachte katheters en patroonherkenning leidt tot diagnose van de dysfunctie. De technische uitdagingen van deze tijd zijn, het beter herkennen en voorkomen van meetartefacten; automatische patroon -herkenning en kwantificering (gradering) van afwijkingen en daarop gebaseerde beslissingsondersteuning; (retrospectieve) big data –analyse, en het streven naar reductie van invasiviteit en verbetering van de precisie van de metingen. Zowel hardware als software ontwikkeling zijn in volle gang in dit uitdagende deel van de geneeskunde.

Michelle Meeks

Business Development Manager at AMC - Academic Medical Center

Creating Value from Knowledge

   

Lars Olthof & Maaike de Jong

Venture developer at NLC & CTO of Scinvivo

Bringing Science to Life

Due to market complexities, at least 95% of all medical inventions never reach the patient, regardless of their relevance and brilliance. Especially at academic research institutes, the transition rate from patented inventions into spin-offs is low, as knowledge institutes are primarily focused on research and education, causing valorization efforts to lag behind. During this presentation, Lars will tell about his work at NLC, and how they bring together the best tech, the best people and the best capital in order to transform inventions into impactful healthtech start-ups (31 ventures and counting). Afterwards, Maaike will tell about her work as CTO of Scinvivo (one of the ventures in NLC's portfolio), a medtech start-up using new imaging technologies to revolutionize bladder cancer diagnostics.

Robert van Boxtel

Principal Consultant Medical Device Project B.V.

Nieuwe wetgeving voor medische hulpmiddelen – welke impact heeft dit voor ziekenhuizen, gebruikers en ontwikkelaars?

Op 26 mei 2020 is de overgangsperiode van de nieuwe wetgeving op medische hulpmiddelen afgelopen. Fabrikanten moeten dan aan nieuwe wetgevende eisen voldoen. Maar niet alleen zij, ook voor de keten richting de zorginstellingen zijn er nieuwe eisen opgesteld. En: ook ziekenhuizen, die medische hulpmiddelen ontwikkelen voor eigen gebruik, moeten aantonen dat die hulpmiddelen aan de nieuwe eisen voldoen. Met alle bijkomende bewijslast en dus documentatie. Welke rol zou hierin weggelegd zijn voor de technische geneeskundige?

Koen Willemsen

Promovendus Orthopedie UMC Utrecht

Medical 3D printing en wetgeving

De orthopedie in het UMC Utrecht faciliteert al bijna 10 jaar stages en afstudeer opdrachten voor Technische Geneeskunde studenten. Grote projecten hierin zijn geweest de SpineGuide, de optimalisatie van de Halo crown en verscheidene andere opdrachten in het ontwikkelen van 3D geprinte implantaten.
Gedurende deze parallelle sessie neemt Koen je mee  door de wereld van het  3D printen van implantaten en de wetgeving hieromheen.

Roos Blankena

Consultant Healthcare & Strategy bij IG&H

Op weg naar de juiste zorg op de juiste plek: een technische én maatschappelijke uitdaging

Met de snel stijgende zorguitgaven, toenemende arbeidsmarkt problematiek en wachttijden die blijven oplopen staan we met elkaar voor de uitdaging om de zorg ook richting de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden. In Nederland hebben we de ambitie uitgesproken om “de juiste zorg op de juiste plek” te organiseren: oftewel passende zorg dichtbij huis als het kan en verder weg als dat nodig is. In potentie een effectieve manier om betaalbare en toegankelijke zorg te kunnen realiseren. Dit brengt ons als Technisch Geneeskundigen een mooie kans: welke technologie is bewezen effectief om zorg dichtbij huis te leveren? Als consultant brengt het een mooie uitdaging met zich mee: hoe overwinnen we obstakels en zorgen we dat deze ambitie daadwerkelijk gerealiseerd kan worden? Tijdens mijn sessie neem ik jullie mee op weg naar de juiste zorg op de juiste plek. Welke kansen zien we? Welke obstakels komen we in praktijk tegen? Kan de techniek deze obstakels overwinnen en wat is daar nog meer voor nodig? Om deze hersenkraker op te lossen wil ik graag al onze Technisch Geneeskundige kennis bundelen in een interactieve sessie, waar we gezamenlijk nadenken over deze maatschappelijke en technische uitdaging.

Hans Reiber

Chief Scientific Officer (CSO) - Medis

De technische geneeskunde binnen een medisch-technologisch bedrijf

Als CSO van Medis medical imaging systems is Hans Reiber verantwoordelijk voor de research omtrent beeldverwerking binnen Medis en het begeleiden van klinisch wetenschappelijk onderzoek. Gedurende zijn presentatie op het TiiM congres zal hij een korte beschrijving geven van de research, development, productmanagement en technische en klinische support binnen een MedTech bedrijf op cardiovasculair gebied en de specifieke functies die hierbij horen.

Jorrit Boersen

medical writer at Factory CRO

How to use your clinical data in a clinical evaluation

The transition period for the European Medical Device Regulation (MDR) will end in May 2020. The new regulation has an increased focus on post-market clinical follow-up (PMCF). During this session you will learn how to gather your clinical evidence during the post-market phase.

Annemijn Jonkman

Research Manager & PhD candidate Intensive Care, Amsterdam UMC

Complexe beademing op de IC en de rol van de TG'er hierbij

 

Esther Rodijk

Innovatie project manager binnen het TechMed Centre van de Universiteit Twente & Scout technologie en kennisoverdracht bij Novel-T.

De TechMed Innovation Hub

Hoe zorg jij voor impact van je medisch-technische innovatie? Valorisatie van kennis en technologie is de derde kerntaak van een universiteit. Het TechMed Centre van de Universiteit Twente speelt als erkend innovatie hub een grote rol in de valorisatie en implementatie van medtech innovaties. In deze presentatie illustreer ik onze visie en instrumenten om innovaties naar de markt te brengen.

Bart Hoeben

Developer/Ontwikkelaar bij NEDAP

'Later als ik groot ben...'

Bart is na zijn studie TG weer de collegebanken ingedoken en heeft zich laten bijscholen tot software ontwikkelaar. In deze presentatie legt hij uit waarom hij dat gedaan heeft.

Vera Lagerburg

Algemeen Klinisch Fysicus in OLVG

Implementatie van (zelfontwikkelde) medische software

In deze presentatie zal ik ingaan op de belangrijkste aandachtspunten bij het zelf ontwikkelen van software en het implementeren van deze software in je eigen ziekenhuis. Dit naar aanleiding van de introductie van de praktijkgids medische informatietechnologie, die geschreven is in opdracht van de Koepel Medische Technologie.

Femke Schröder

Technisch geneeskundige - klinische fellow, orthopedisch centrum oost Nederland (OCON)

Klinische toepassingen van 3D analyses en beeldvormende technieken in de orthopedische praktijk.

In 2016 ben ik gestart bij het OCON na het afronden van TG. Het verbeteren van de (beeldvormende)diagnostiek bij klachten na prothesiologie en het innoveren van het zorgpad motiveerden mij om hier als onderzoeker aan de slag te gaan. Begin 2017 kwam de mogelijkheid voorbij om te starten met een klinisch fellowship en kon ik mij meer gaan focussen op de klinische toepassing. Na een twee jarige klinische en technische verdieping zie ik nu de (poli)klinische patiënt met prothesiologie, houd ik mij bezig met optimalisatie van beeldvorming na prothesiologie en ben ik onder andere verantwoordelijk voor 3D analyses en planningen.  

Hans-Pieter Snels

Consultant bij Qserve

Product life cycle

Je komt tijdens je werk een supergaaf en mooi idee tegen. Samen met artsen en onderzoeksgroepen ga je dit ontwikkelen om er een medisch hulpmiddel van te maken. Uiteindelijk is het een heel tof device waarmee je de zorg wilt gaan verbeteren én de markt mee wilt gaan veroveren. Maar voordat een medisch hulpmiddel de markt op kan, wat komt daar allemaal eigenlijk bij kijken? Bij Qserve Consultancy houden wij ons met deze vraagstukken bezig. We beschrijven de product life cycle in deze sessie met alle bijbehorende onderzoeken, testen, validaties, etc. waar je in eerste instantie niet aan denkt bij het ontwikkelen van een product.Gedurende deze sessie neem ik jullie mee in de productontwikkeling en de bijdrage die ik als technisch geneeskundige hieraan kan geven.

Willemijn Groenendaal & Vojkan Mihajlovic

Senior Researchers at IMEC

Wearable sensing for clinical applications

Connected health solutions (CHS) team at imec Netherlands is active for more than 10 years in developing convenient solutions for monitoring health of patients. This includes miniaturized and low-power wearable devices as well as methods to extract information about vital signs or cognitive state of a patient. In this talk, we will share information about a number of wearable sensors developed at imec and discuss how they are used in clinical research applications. In particular, we will share two use cases. The first one is discussing the experience and outcome of a study in end stage renal disease patients in which we have monitored changes in body fluid. The second one is presenting our wearable brain monitoring solution developed for a use case of monitoring cardiac arrest patients in the ICU.

Hylke Kingma

Associate director digitale zorg

Tijd voor serieuze relaties in de regio

Iedereen is ervan overtuigd dat ons zorglandschap moet veranderen om de huidige en toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden. We zien de medisch specialistische zorg langzaam dichtslibben en ondanks goede pogingen gaat verandering nog te traag. De rol van digitale zorg en het beter benutten van data in deze verandering wordt nog niet op volle waarde geschat. Dit terwijl de juiste data-gedreven technologie en medische technologie al wel beschikbaar is. Het gaat nu veel meer om de wijze waarop deze technologie op een optimale wijze kan worden ingezet, ingebed in het zorgproces, en als belangrijk onderdeel van nieuwe leveringsmodellen in de zorg.

Quirina de Ruiter

Postdoc fellow, National institutes of Health Clinical Center, Bethesda, USA

From bench to bedside in image guided therapy; A technical physicians insight of working at the world largest hospital dedicated to research

Als technisch geneeskundige onderzoeker op de interventie radiologie afdaling van het grootste klinische ziekenhuis ter wereld, National Institutes of Health Clinical Center,  houd ik mij specifiek bezig met de ontwikkeling van nieuwe beeldvormende technieken, medische hulpmiddelen en navigatie systemen met als doel het verbeteren van minimaal invasieve interventies in de oncologie. Een van mijn huidige speerpunten is het transleren en integreren van augmented fluoroscopy en de ontwikkeling van flexibele medische hulpmiddelen gericht op endobronchiaal geleidde diagnostiek en therapie. Vanuit een multidisciplinair onderzoeksgroep, bestaande uit engineers, artsen, fellows en oud FDA reviewers, werken wij volgens een bench-to-bedside methodiek. Iedere nieuwe technologieontwikkeling start bij het ontwikkelen of aanschaffen van een fantoom of Bench model, gevolgd door preklinische evaluaties fase.  Het uiteindelijke doel van iedere ontwikkeling is om de feasibility aan te tonen in een First-In-Human studie.    

Bram van Ginneken

Professor Medical Image Analysis Radboudmc/ Voorzitter Diagnostic Image Analysis Group Radboudmc

 How deep learning image analysis is changing medicine

Deep learning is a revolutionary new technology that allows computers to interpret images at or above the level of a human expert. This will change medicine profoundly, as medical imaging is a vital component of the diagnostic and the therapeutic process. I will show examples from radiology, pathology and ophthalmology, and also discuss current limitations and the future of artificial intelligence in healthcare.

Nico van Meeteren

Executive Director Health Holland/ prof. Maastricht UMC+/ CEO Topcare

Zorgtechnologie: End of s(t)or(r)y

De samenleving beoogt een transformatie van de huidige, overigens zeer succesvolle, gezondheidszorg. Gedurende deze transformatie wordt de focus op zorg geleidelijk verruilt door een expliciete focus gericht op gezondheid. Hierbij wordt gezondheid niet meer 'slechts' als doel gezien, maar nadrukkelijk als een belangrijk middel om vitaal te kunnen functioneren in de samenleving die bijdraagt aan een gezonde economie. Technische geneeskunde speelt een cruciale rol om van deze transformatie een succesverhaal te maken.

Tom van Zwieten

Productspecialist proefschriften bij Gildeprint

Printing your thesis, what choices to make

Gildeprint is ruim 35 jaar gespecialiseerd in de productie van proefschriften. Gedurende deze workshop zullen ze verschillende productiemethoden, de layout (beiden: binnenkant én cover) en het afleveren van deze drukwerken, behandelen. Inzicht in het proces (inclusief de timing) en vele handige tips worden verstrekt die jij kan gebruiken bij het opstellen van geschriften!

Mark de Lange

Organisatieadviseur, programma- en verandermanager bij Vital Innovators

Workshop SROI

Return On Investment: een eenvoudige ratio die weergeeft hoeveel er terugverwacht kan worden bij het nemen van een investering. Maar wat als de investering voor u niet financieel rendabel is, maar wel maatschappelijk relevant? Wat als de beoogde doelstelling niet in euro’s uit te drukken lijkt? Wat als niet gezocht wordt naar meer geld, maar naar meer dan geld? Daar biedt de SROI, de Social Return On Investment, uitkomst. Bij een SROI analyse wordt niet alleen gekeken hoeveel een financiële investering oplevert, maar wordt ook gemeten wat de impact is voor de maatschappij. Tijdens de workshop alle SROI geheimen kennen. Hierbij combineren we theorie met het gezamenlijk opstellen van een SROI voor praktijkcasus.

Rob Koster

Onderhandelaar arbeidsvoorwaarden bij de LAD

Onderhandelen over cao’s en arbeidsvoorwaarden: hoe werkt dat?

Wat zijn verantwoorde arbeidstijden? Wat is gezond roosteren? En hoe zit het met uw salarisperspectief? Daarmee houdt de LAD (Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband) zich dagelijks bezig. De LAD behartigt de belangen van zo’n 35.000 (aankomende) artsen en een aantal aanverwante beroepsgroepen, zoals technisch geneeskundigen. Namens al die artsen en zorgprofessionals onderhandelt de LAD met andere werknemers- en werkgeversorganisaties over goede arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Hoe gaat dat in z'n werk, welke arbeidsvoorwaarden gelden voor u als technisch geneeskundige en waar heeft u precies recht op? Hoe zit het met de positionering van uw beroepsgroep en hoe kunt u zelf onderhandelen over uw arbeidscontract? Tijdens een workshop gaat LAD-onderhandelaar Rob Koster op deze vragen in.

Patrick de Wit

Voorzitter Toastmasters Zwolle

Pakkend pitchen!

"In een korte tijd je verhaal duidelijk overbrengen is nog niet zo makkelijk als het lijkt. En hoe zorg je ervoor dat het verhaal daadwerkelijk aankomt en blijft hangen? In deze workshop gaan we na een korte uitleg hoe je het beste je pitch kunt opbouwen vooral praktisch aan de slag. Ik geef je tips en trucs die je direct tijdens de workshop kunt gebruiken om je pitch te verbeteren."

Janneke van der Heijden

Trainer en coach bij JANN

Dream big act small - zet de eerste stappen naar jouw doel

In deze workshop gaan we in 40 minuten van jouw droom naar je doel en de eerste actie die je kan nemen. Je komt energie uit deze workshop en weet welke dingen je kunt doen om gestructureerd naar je doel te werken. We maken gebruik van theorieën, maar je zult vooral zelf aan de slag gaan samen met de andere deelnemers.

Kayleigh Dukker

Kayleigh Dukker op LinkedIn “Technologische ontwikkelingen in de zorg worden voor een breder publiek mogelijk gemaakt door de bedrijven in de medisch-technische tak. Om deze ontwikkelingen bekend te maken en te implementeren in de zorg van vandaag, heb ik voor het bedrijfsleven gekozen. Ik werk bij Medis, een bedrijf dat zich richt op de post-processing software voor cardiac imaging. Mijn rol hierin is het installeren van de software en het trainen van de artsen in Europa om te werken met de MRI- en CT-applicaties. De Technische Geneeskundige bevindt zich in iedere tak van de zorg. Dát wordt zichtbaar tijdens het TiiM congres. Ik organiseer dit jaar dan ook met veel enthousiasme weer het TiiM congres. Nu in de functie van Voorzitter van de TiiM congrescommissie 2019.”

Klaske Siegersma

Klaske Siegersma op LinkedIn “De ontwikkeling van technologie gaat razendsnel; we staan altijd in verbinding met de buitenwereld, hebben ongelimiteerde toegang tot kennis en computers worden steeds sneller. De zorg moet mee in deze technologische ontwikkeling. Hier ligt een taak voor de Technisch Geneeskundige; een veilige, efficiënte en effectieve implementatie van de technologie in de gezondheidszorg. Het TiiM-congres is dé plek waar het werkveld van de technisch geneeskundige zichtbaar wordt gemaakt voor het brede publiek. Tijdens mijn afstuderen heb ik me gespecialiseerd in implementatie van machine learning in de cardiologiepraktijk. Tijdens mijn promotieonderzoek vanuit het VUmc, waarbij meerdere partners betrokken zijn, ga ik verder met de mogelijkheden voor artificial intelligence in deze sector. Hierbij zal ik gaan kijken naar implementatie van een model in de spreekkamer van de cardioloog om gerichtere en efficiëntere zorg te kunnen leveren."

Claire Cox

Claire Cox op LinkedIn “Technologie is onlosmakelijk verbonden met de zorg. Technologieën hebben steeds meer te bieden, maar zijn ook progressief complex. Alles eruit halen wat erin zit is daarmee een groeiende uitdaging. Om hierin te slagen zijn twee zaken nodig: kennis van de techniek én kennis van fysiologie. Implementatie en optimalisatie van de technieken is multidisciplinair; een samenwerking tussen arts, ingenieur, en technisch geneeskundige. Dit zal terug te zien zijn op het TiiM congres. Als promovendus bij de longziekten kijk ik, al bijna 4 jaar, naar de rol van de kleine luchtwegen in patiënten—voornamelijk (ex-)rokers—met astma. Een gouden standaard voor de kleine luchtwegen ontbreekt en de verschillende technieken geven niet altijd overeenkomstige resultaten. Mijn onderzoek draagt bij aan verder begrip van de technologieën en de fysiologie van de kleine luchtwegen. Na mijn promotie zal ik de academische wereld verlaten en wil ik mij specialiseren tot longfysioloog. ”

Jeroen Mol

Jeroen Mol op LinkedIn “De zorg is het platform van de meest vooruitstrevende technologische ontwikkelingen. De technische geneeskundige heeft hier de laatste 10 jaar een belangrijke bijdrage aan geleverd. De technisch geneeskundig heeft niet alleen in de zorg, maar ook in het medisch technische bedrijfsleven ondertussen een onmisbare rol verkregen. De klinische ervaring in combinatie met technisch inzicht zorgt voor een unieke, kritische blik op de snelle ontwikkelingen van zorgtechnologie. Mijn afstuderen voor Technische Geneeskunde staat in het teken van de ontwikkeling en implementatie van 3D geprinte boormallen voor de operatie van scoliose patiënten. Mijn toekomstplannen staan nog niet vast, maar het bedrijfsleven inspireert mij. Daarom vind ik het leuk dat ik dit jaar voor het TiiM congres de rol van externe betrekkingen, acquisitie en sprekers op mij kan nemen."

Eline Vinke

Eline Vinke op LinkedIn “Het begrijpen van het ontstaan van ziekten staat aan de basis van de geneeskunde. Nu onze kennis hierover door talloze innovaties in rap tempo toeneemt, ontstaat er een nieuwe uitdaging: Hoe zorgen we ervoor dat we met deze ‘big data’ het ziekteproces beter begrijpen? In mijn PhD onderzoek staat deze vraag centraal. Ik maak onderdeel uit van het 'European progression of neurodegenerative disease initiative'. Als link in dit grote consortium houd ik me bezig met het begrip van gezonde veroudering van ons brein. Ik werk hiermee aan de basis van modellen om neurodegeratieve ziekten beter te gaan begrijpen. Net als vorig jaar zet ik me graag in voor het organiseren van TiiM 2019, dit jaar als logistiek coördinator!”

Pim Hendriks

Pim Hendriks op LinkedIn “De technologische mogelijkheden in de zorg zijn eindeloos. In mijn werk als technisch geneeskundige vind ik het uitdagend en interessant om die mogelijkheden zo goed mogelijk te benutten in de vertaling naar de klinische zorg. Ik doe promotieonderzoek in het LUMC, en werk hier aan de optimalisatie en verbetering van niet-chirurgische behandelingen van leverkanker. Het TiiM congres is in mijn optiek dé plek waar in de breedte en diepte een podium wordt geboden aan ambitieuze en enthousiaste medisch-technologische zorginnovators. Dit jaar mag ik dit unieke congres mede-organiseren als PR-commissaris in de TiiM congrescommissie 2019”

Alette Koopman

Alette Koopman is in 2015 afgestudeerd als technisch geneeskundige. Zij heeft na haar afstuderen eerst ervaring opgedaan in het ontwikkelen van applicaties voor medisch onderzoek. In 2017 kon ze beginnen aan haar droom: een fellowship technische geneeskunde op de kinderintensive care van het Beatrix Kinderziekenhuis. Hierin houdt zij zich bezig met invasieve beademing, zowel conventioneel als hoog-frequent, en non-invasieve ademondersteuning bij kinderen.

Laura Deden

Laura Deden is technisch geneeskundige en doet promotieonderzoek naar de rol van bètacellen bij remissie van type 2 diabetes en het ontstaan van hypoglykemie na bariatrische chirurgie met behulp van exendin-PET. Daarnaast doet ze ook onderzoek naar de inzet van beeldvormende onderzoeken na bariatrische chirurgie en verbeteringen daarin. Sinds kort is Laura ook coördinerend onderzoeker bij de bariatrische chirurgie. Onderzoek van deze afdeling is gericht op vele aspecten van obesitas, gerelateerde comorbiditeiten en bariatrische chirurgie. Bij radiologie en nucleaire geneeskunde houdt Laura zich voornamelijk bezig met de inzet van nieuwe technieken op het gebied van verslaglegging en beeldanalyse en is ze betrokken bij wetenschappelijk onderzoek.

Martijn Tusveld

Als kind namen Martijn’s ouders hem mee op fietsvakantie. Al was hij hier geen fan van, de reizen inspireerde hem en op zijn dertiende fietste hij zijn eerste race. De 24-jarige Tusveld is één van de vijf nieuwe rijders van Team Sunweb dit jaar. (bron: http://teamsunweb.com/riders/martijn-tusveld/) 

Michel van Schaik

Michel van Schaik heeft tandheelkunde aan de Universiteit van Amsterdam gestudeerd en vervolgde zijn studie aan het UCLA Fielding School of Public Health in Los Angeles. Voor hij in 2003 begon te werken voor de Rabobank, was hij verantwoordelijk voor zorg inkopen van ziekenhuizen en medisch specialisten bij Delta Lloyd. Michel van Schaik is directeur Healthcare bij de Rabobank en als bankier zet hij zich in om met de schaarse funding, aandacht voor voeding en gezondheid te vergroten. Hij gelooft erin dat innovatie en ondernemerschap belangrijke drijfveren voor zorgverleners zijn om de gezondheidszorg toegankelijk en betaalbaar te houden voor de toekomstige generaties.

Michiel van Genuchten

Michiel van Genuchten is CEO van VitalHealth Software, een snelgroeiend software bedrijf dat in December 2017 is overgenomen door Philips. Hij was werkzaam bij bedrijven zoals Philips Electronica Nederland en Straumann in Zwitserland. Van 2002 tot 2011 was hij deeltijd professor aan de technische universiteit Eindhoven. Sinds 2009, is hij lid van de editorial board van IEEE Software en is hij editor van een column reeks over de impact van software op verschillende bedrijfstakken.

Heleen Miedema

Heleen Miedema is opleidingsdirecteur van de studies Technische Geneeskunde, Biomedische Technologie en Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Twente. Heleen Miedema houdt zich bezig met onderwijsontwikkeling op het gebied van technologie en gezondheid.

Ivo de la Rive Box

Ivo de la Rive Box is CEO van MindAffect, een spin-out van de Radboud Universiteit en ontwikkelt een Brain Computer Interface. Hij is verantwoordelijk voor het bouwen van een echt bedrijf, en er daardoor voor zorgen dat de uitvinding ook de patiënt bereikt.

Evelien Geertsema

Evelien Geertsema werkt als technisch geneeskundige en PhD student bij Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN). Ze past signaalanalyse toe om de diagnose, behandeling en veiligheid van mensen met epilepsie te verbeteren. Haar promotieonderzoek richt zich op ontwikkeling en validatie van automatische algoritmes die: epileptisch weefsel afgrenzen tijdens operaties, aanvallen detecteren in het EEG (hersenfilmpje) en aanvallen detecteren zonder fysiek contact (remote detection) met video en geluid.Daarnaast leidt ze de CIAD. Deze commissie heeft als doel het gebruik van aanvalsdetectiehulpmiddelen te verbeteren. De commissie stelt indicatie voor detectiehulpmiddelen, verscherpt richtlijnen en initieert implementatie van nieuwe detectiehulpmiddelen.

Vincent The

Vincent The is een toekomstmaker van de zorg in Nederland en daarbuiten. Hij heeft een duidelijke visie op de rol van innovatie voor value-based healthcare, personalised medicine en de optimalisaties van individuele zorgprocessen. Hij weet deze visie concreet te maken door de juiste stakeholders, processen en technologieën bij elkaar te brengen. Hij was één van de initiatiefnemers van de eerste Health Deal over medische beslisondersteuning in de oncologie en denkt o.a. actief mee met het vormgeven van value-based healthcare in Australië. In zijn rol als CSO is hij verantwoordelijk voor de strategievorming, aangaan van strategische partnerships en het opstellen van de R&D agenda.

Raymond van den Busken

Raymond van den Busken heeft een achtergrond in de Interventie Radiologie en werkt in een commerciële omgeving sinds 2001. Na gewerkt te hebben bij grote firma's als General Electric en Philips Healthcare is hij nu verantwoordelijk voor alle Transcatheter Hartklep producten binnen Edwards Lifesciences. Hij is actief betrokken bij nieuwe innovatie en het lanceren van nieuwe producten.

Martijn van Mourik

Martijn van Mourik is technisch geneeskundige en gezondheidswetenschapper. Na ervaring opgedaan te hebben op de intensive care werkt hij nu 4 jaar op de afdeling cardiologie in het AMC waar hij zich voornamelijik bezig houdt met promotieonderzoek op het gebied van transcatheter aortaklepvervangingen. Daarnaast houdt hij zich bezig met innovatie binnen de cardiologie, o.a. op het gebied van eCardiology en heeft zich de afgelopen jaren actief ingezet voor de inbedding van de technisch geneeskundige in de gezondheidszorg.

Els Reeuwijk

Als business developer van het HIP richt Els Reeuwijk zich op het helpen van zorgaanbieders en ondernemers bij alles wat komt kijken bij de realisatie van hun innovatieplannen. Dit doet ze door het ondersteunen bij vraagstukken op het gebied van innovatiekennis, business ontwikkeling en financieringsmogelijkheden op de thema's "specialistische zorg thuis", "langer veilig thuis"en "veilig data delen".

Ton van der Steen

Ton van der Steen is afgestudeerd in de Natuurkunde aan de TU Delft en gepromoveerd in de Medische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is sinds 2002 hoofd Biomedische technologie van het Thorax centrum Erasmus MC. Hij heeft een carrière van meer dan 30 jaar op het snijvlak van Geneeskunde en Techniek. Hij was een van de oprichters van de Medical Delta, een virtueel instituut tussen de Erasmus Universiteit Rotterdam, Het Erasmus MC, De TU Delft, Universiteit Leiden en het LUMC. De Medical Delta maakt zicht sterk voor technische oplossingen voor duurzame zorg, van de baarmoeder tot het graf, van molecuul tot vergoeding.

Annemijn Jonkman

Sinds januari 2018 is Annemijn voorzitter van de NVvTG. Met de NVvTG zal zij zich in 2018 inzetten voor een structurele inbedding en positionering van de TG in de gezondheidszorg. Het wordt een uitdagend jaar met focus op de afronding van de Wet BIG evaluatie, de inbedding van de TG d.m.v. registratiebevoegdheden en het doorontwikkelen van fellowships. In haar dagelijkse werk is Annemijn technisch geneeskundige en research manager van de Intensive Care Volwassenen in het VUmc.  Naast promotieonderzoek en klinisch werk gericht op complexe kunstmatige beademing, houdt ze zich als staflid van de afdeling bezig met coördinatie van onderzoek in de breedste zin van het woord.

Birgitta van Loon

Birgitta van Loon is directeur van In'tent Communicatie en senior communicatieadviseur Netwerk Acute Zorg Noordwest en houdt zich voornamelijk bezig met innovatieve communicatie en mediastrategie voor (persoonlijk) leiderschap in de zorgsector en binnen ondernemingen, waarbij de nadruk ligt op innovaties transparant maken voor stakeholders. Birgitta van Loon is ook auteur van de boeken: 'Communiceren vanuit je buik' (2000), 'Wie durft de afdeling communicatie op te heffen' (2005) en 'Het face-to-face boek Persoonlijk Businessplan' (2013).  

Henk Akkermans

Henk Akkermans is hoogleraar in supply network dynamics aan de Universiteit van Tilburg en daarnaast wetenschappelijk directeur van de Dutch Institute for World Class Maintenance (WCM). Henk Akkermans is van huis uit technisch bedrijfskundige met een grote belangstelling voor hoe netwerken van organisaties samen innovatieve en goede producten en diensten aan klanten kunnen leveren. Hij houdt zich bezig met het verhogen van het innovatievermogen van de technische sector in Nederland, in het bijzonder m.b.t. onderhoud, service en asset management, voor het opzetten van open innovatieprojecten met meerdere partijen, en door onderwijs en onderzoek in dit domein.

Maurice van den Bosch

Maurice van den Bosch (1974) heeft Biomedische Gezondheidswetenschappen en Geneeskunde gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn artsexamen behaalde hij aan de Universiteit Utrecht, waar hij op dat moment promoveerde binnen de epidemiologie. Hij specialiseerde zich tot interventie radioloog in het UMC Utrecht en Stanford Medical Center (VS). In 2011 werd hij benoemd tot hoogleraar in het UMC Utrecht. Zijn leerstoel had als focus de ontwikkeling van beeldgestuurde behandeling van kanker. Hij was medeoprichter van het Center of Image Sciences in het UMC Utrecht. In 2014 werd hij afdelingshoofd radiologie en medisch manager van de divisie Beeld. Sinds 2017 is hij lid van de raad van bestuur OLVG Amsterdam.

Sebastiaan Blok

Na zijn bachelorstudie geneeskunde rondde Sebastiaan een masteropleiding af in management, beleidsanalyse en ondernemerschap in de zorg. Vervolgens werkte hij onder meer als consultant in de gezondheidszorg bij KPMG. Bij Cardiologie Centra Nederland kwam hij binnen als operationeel manager, maar omdat het ontwikkelen van nieuwe ideeën zo'n groot deel van zijn werkzaamheden in beslag neemt, noemt hij zich liever innovation manager.

Evelien Jagtman

Evelien Jagtman heeft een medische achtergrond. Echter, doet ze nu iets heel anders: het ontwerp van proefschrift kaften en illustraties (vooral wetenschappelijk). Zo combineert ze haar creativiteit met de wetenschap en haar medische kennis. Evelien verzorgt de workshop 'Design your own thesis cover' op het congres.

Jikke de Jong

Jikke de Jong werkt als business developer bij NLC. NLC is de European Healthtech venture builder, gespecialiseerd in technologie voor de zorg. NLC brengt innovaties die ontstaan uit  wetenschap tot leven. Door de complexiteit en fragmentatie van de markt bereikt maar liefst 95 procent van de healthtech innovaties de patiënt niet, ongeacht hun relevantie of genialiteit. Het is ongelooflijk dat de meeste wetenschappelijke innovaties onze naasten niet bereiken. Bij NLC wordt deze status quo niet geaccepteerd en nemen ze verantwoordelijkheid en gaan over tot actie. NLC brengt de beste tech, de beste mensen, en het beste kapitaal samen om levensveranderende healthtech ondernemingen te bouwen. Samen vervullen we onze missie: wetenschap tot leven brengen.

Carmen van den Hoven

Carmen van den Hoven is technisch geneeskundige in de sportgeneeskunde. Ze houdt zich voornamelijk bezig met het toepassen van innovaties in de (sport)orthopedische kliniek. Haar focus ligt hierbij op het gebruik van 3D motion capturing in combinatie met EMG op verschillende vlakken: Revalidatie van voorstekruisband patiënten en blessurepreventie bij (top)sporters (wielrennen, handbal, volleybal).

Mark de Lange

Vanuit een sterke intrinsieke motivatie om maatschappelijk een bijdrage te willen leveren adviseert en ondersteunt Mark de Lange al meer dan 10 jaar organisaties en samenwerkingsverbanden met het realiseren, implementeren en opschalen van innovaties in de gezondheidszorg. Zijn bijna 30 jaar organisatieadvies en management ervaring komen hierbij goed van pas. Momenteel is hij CEO van en Health Innovator bij Vital Innovators, een onafhankelijke sociale onderneming gericht op innovatieve oplossingen voor een vitale samenleving.  Vital Innovators brengt duurzame innovaties tot stand die een positieve impact hebben op het leven van mensen, het functioneren van organisaties en de kwaliteit van de samenleving.

Michiel Klitsie

Michiel Klitsie studeerde in 2014 af aan de opleiding Technische Geneeskunde met de mastertrack ‘Medical Imaging & Interventions’. Na zijn studie begon hij een promotietraject in de radiologie, maar merkte al snel dat zijn interesse lag bij het maken van medische software. Bij de Nedap University is hij na zijn studie opgeleid tot volwaardig software engineer. Momenteel is hij als technisch geneeskundige en software engineer werkzaam bij Nedap Healthcare, waar hij werkt aan een mobiel wondzorg-dossier voor de ketenzorg en maakt hij innovatieve applicaties voor medische metingen.

Aernout Somsen (Cardioloog, oprichter Cardiologie Centra Nederland)

Als cardioloog en oprichter van Cardiologie Centra Nederland (CCN) houdt Aernout Somsen zich bezig met kwaliteit en veiligheid van de zorg. Tevens ontwikkelt hij medische software ter ondersteuning van het zorgproces. Dit leidt tot uniformiteit en efficiëntie hetgeen de veiligheid vergroot en kostenbeheersing mogelijk maakt. Een voorbeeld hiervan is HartWacht; een e-health platform voor hart patiënten waarbij de patiënten metingen verrichten met devices waarbij de data automatisch wordt doorgestuurd naar het dossier van de patiënt. Een team van zorgverleners beoordeelt deze data en grijpt in wanneer nodig. Alle innovaties binnen CCN voldoen aan de volgende eisen: Haalbaar én Betaalbaar én Schaalbaar!

Nathalie Versteeg
Nathalie Versteeg

Nathalie Versteeg op LinkedIn Nathalie Versteeg is in 2017 afgestudeerd in de richting ‘Medical Imaging and Interventions’ van de opleiding Technische Geneeskunde aan de Universiteit Twente. Momenteel is Nathalie werkzaam bij Q-Consult Zorg als consultant binnen de afdeling Cure in het expertiseteam doelmatigheid. Hier is zij werkzaam binnen verschillende projecten op het gebied van logistiek, Lean management en integrale zorg en doet daarnaast ook werkzaamheden voor het expertiseteam kwaliteit en veiligheid. Nathalie is voorzitter van de TiiM congrescommissie 2018.

Eline Vinke
Eline Vinke

Eline Vinke op LinkedIn Eline Vinke is in 2015 afgestudeerd in de master ‘Medical Sensing and Stimulation’ van de opleiding Technische Geneeskunde aan de Universiteit Twente. Momenteel is Eline werkzaam als promovendus op de afdelingen Radiologie en Epidemiologie in het Erasmus MC. Als onderdeel van het European progression of neurodegenerative disease initiative (EuroPOND) is haar onderzoek gefocust op het in kaart brengen van gezonde veroudering van de hersenen. Eline is secretaris van de TiiM congrescommissie 2018.

Keyleigh Dukker
Kayleigh Dukker

Kayleigh Dukker op LinkedIn In 2016 rondde Kayleigh Dukker haar master ‘Medical Imaging and Interventions’ van de opleiding Technische Geneeskunde aan de Universiteit Twente af. Momenteel is ze werkzaam als Product Support Specialist bij het bedrijf Medis. Bij Medis werkt zij binnen de afdeling Installation and Support en is daar verantwoordelijk voor de cardiac MRI and CT softwareapplicaties. Kayleight is penningmeester van de TiiM congrescommissie 2018.

Jantine Schotman
Jantine Schotman

Jantine Schotman op LinkedIn Jantine Schotman rondde in 2016 de master ‘Medical Sensing and Stimulation’ van de opleiding Technische Geneeskunde aan de Universiteit Twente af. Momenteel is Jantine als promovenda werkzaam op de afdeling Interne Geneeskunde van Ziekenhuis Rijnstate. Daar onderzoekt zij het gebruik van bio-elektrische impedantie analyse voor het nauwkeurig vaststellen van de hydratiestatus bij dialysepatiënten. Jantine zorgt voor de externe betrekkingen, sprekers en sponsoren van de TiiM congrescommissie 2018.

Eliane Nieuwenhuis
Eliane Nieuwenhuis

Eliane Nieuwenhuis op LinkedIn Eliane Nieuwenhuis is in 2016 afgestudeerd in de richting ‘Medical Imaging and Interventions’ van de opleiding Technische Geneeskunde aan de Universiteit Twente. Vervolgens is zij als promovenda aan het werk gegaan bij de vakgroep ‘Magnetic Detection & Imaging’ van de Universiteit Twente. Haar project betreft het detecteren van de poortwachterklier in het hoofd-halsgebied ten behoeve van de stadiëring van mondholtekanker. Eliane zorgt voor de externe betrekkingen, sprekers en sponsoren van de TiiM congrescommissie 2018.

Rob van Doremalen
Rob van Doremalen

Rob van Doremalen op LinkedIn In 2015 rondde Rob van Doremalen de opleiding Technical Medicine af in de richting ‘Medical Imaging and Interventions’. Hij heeft een jaar namens het 3Dlab in het Radboudumc gewerkt als onderzoeker voor de traumachirurgie. Momenteel werkt hij als onderzoeker op Universiteit Twente in samenwerking met ZGT Almelo aan thermische 3D mapping van de diabetische voet. Rob zorgt voor de logistiek van de TiiM congrescommissie 2018.