TiiM 2024 – Sprekers

Er zullen dit jaar 3 parallelle sessies plaatsvinden met onderwerpen uit de Functionele Technische Geneeskunde:

Laurien Reinders & Mathilde Scholtes zullen hun werkzaamheden bij de Pijngeneeskunde toelichten, waar ze onderzoek doen naar het ontstaan van chronische pijn en de werkingsmechanismen achter de bestaande behandeltechnieken. Tijdens het TiiM congres zullen ze specifiek ingaan op het in kaart brengen van de hersenactiviteit middels magnetoencefalografie (MEG) en de vasomotore ontregeling met videothermografie.

Mathijs van Schie & Nicole de Kruijf zullen tijdens hun sessie inzoomen op het hart. Ze zullen een speciaal ontwikkelde methode toelichten die wordt gebruikt tijdens openhartoperaties om de elektrische eigenschappen van het hart te meten. Middels visualisatie van de elektrische signalen creëeren ze inzicht in atriumfibrilleren.

Tijdens een brainstormsessie, gemodereerd door Thomas van Steenbergen, wordt aan de hand van casuïstiek gebrainstormd over de uitdagingen met betrekking tot datamanagement en -visualisatie van data die voortkomen uit functieonderzoek of fysiologische metingen.

Bekijk voor meer informatie over de sessies het programma.